Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

S

R

Š


Svetimžodis - Vertimas

sailenblokas - įvorė

sakralinis - šventas, šventenybinis (pvz. tapyba)

salonas - svetainė, menė

salvė - papliūpa

sanatorija - gyduva, gydykla

sanitarija - švaryba

sanitarinis - švaruminis

sankcija - priebauda

saponinas - putoklas

sarkazmas - pašaipa

sarkoma - piktauglis

santechnika - 1) tėkynas (visa įranga), pratėkynas 2) tėkys (vienas įrenginys)

santechninis - tėkyninis, pratėkyninis

satelitas - palydovas

satinas [1] - glotnė

savianalizė - savistaba

savirefleksija - savistaba

scena - vaidinimų aikštelė

schema - suobraiža

sedanas - atvažminis (su atskirta važmine)

sedimentai - nuosėdos

segmentas - atkarpa, dalsnis

segmentinis - 1) atkarpos, ruožo (matuoklis) 2) daugiagubas, atidalininis, dalminis

segregacija - atskyrimas

seisminis - žemės drebėjimų tyrimų, požeminis

seismologas - žemės drebėjimų tyrinėtojas, žemdrebos tyrinėtojas, žemdrityrius

seismologija - drebėtyra, žemės drebėtyra, žemdrityra

seismometras - drebėmatis

sekcija - atidala, skirsnis

sekrecija - išsiskyrimas

sekretas - išskyros, gleivės

seksas - sueitis (lytinė), sanguliavimas, myluosna, poravimasis

seksualinis - myluosninis

seksualumas - myluosniškumas

seksta - šeštinė

sekstilijonas - dvidešimtvienonas

sektizmas [2] - sektystė

sekuliarus - 1) pasaulietinis 2) praamžis

sekvenuoti - atsekti, nuskaityti, nuosekliai nuskaityti, nuskaityti seką

selekcija - atranka

selektyviai - atrinktinai

semaforas - rodeklis

semantika - 1) prasmėtyra 2) prasmė

semantinis - prasminis

semiotika - ženklotyra

senatas [3] - senatas

senescencija - senėjimas

senescencinis - pasenęs

sensacija - stulbinys

sensacingas - visastulbinantis, pribloškiantis, pritrenkiantis

sensorius - jutiklis

sensorinis - jutiminis

sentencija - posakis

sentimentalus - jauslingas, jautruoliškas

sentimentalumas - jauslingumas, jautruoliškumas

sentimentas - priejauta

separuoti - atskirti, perskirti, suskirstyti

separacija - atskyrimas, suskirstymas

separatistas - atsiskyreivis

separatizmas - atsiskyrystė

separatorius - atskirtuvas

sepsis - kraujo užkrėtimas

sepsinis - kraują užkrečiantis

septilijonas - dvidešimtketuronas

septima - septintinė

serija - eilė, pagretis, rinkinys, rikė, rikta, seka

serologinis - skystalinis

serotoninas - laimeklis

serozinis - skystyminis

sertifikatas - liudijimas, pažymėjimas

serumas - skystalas

serveris - skaitliorius, pagrindinis skaitliuotuvas

serviruotė - indavimas

serviruoti - induoti

servisas - 1) taisykla 2) aptarnavimas

sezonas - metuma

sfera - 1) rutulys, gaublys 2) sritis

sferinė aberacija - visapusiškas vaizdo išsiliejimas

sferoidas - suorutulis

sfumato - sumiglinimas, suliejimas

signalizacija - apsaugyklė

sikstilijonas (↗ sekstilijonas)

siluetas - apvaizdas

simbiozė - susigyvenimas

sudaro simbiozę - susigyvena

simbolis - 1) rašas, rašmuo, rošas 2) reikšlas, reikšmuo, atženklis

simbolizuoja - išreikšlina

simetrija - vienodapusiškumas, atotykis, darna

simetriškas - vienodapusiškas, atotykus, darnus

simfonija - sąskambinė

simpatija - palankumas, priejauta

simplifikacija - supaprastinimas

simptomas - požymis

simuliacija - 1) pamėgda 2) apsimetimas

simuliacinis - 1) pamėgdinis 2) apsimestinis

simuliatorius - pamėgdyklė

simuliuoti - 1) atmėgdžioti 2) apsimesti

simultaninis - vienalaikis

sinapsė - jungtis

sinchronija - vienalaikiškumas, ritmingumas

sinchroninis - vienalaikis, ritmingas

sinchroniškas - vienalaikiškas, ritmiškas

sinchroniškumas - vienalaikiškumas, ritmiškumas

sinchronizacija - vienalaikystė, ritmystė

sinchronizatorius - suvienalaikintojas, suritmintojas

sinchronizavimas - 1) suvienalaikinimas, suritminimas 2) tapačiavimas (skatiliuotuvo duomenų)

sinchondrozė - sankremzlis

sindromas - santrikis

sinergija - suoveika

sindesmozė - sąraištis

sinestetikas - sąjūtėjas

sinestezija - sąjūtis

singlas - rinkinėlis, rinkinukas (dainų)

singuliarinis - vienatinis

singuliarumas - vienatis

sinklininė - beveik sutampanti

sinodinis laikotarpis - tarpnuosaulinis laikotarpis

sinonimas - bendrareikšmis

sinoptikas - orininkas

sinoptika - orininkystė

sinostozė - sankaulis

sinperiplanarinė - sutampanti, vienpusė

sintaksė - sakinidara

sintezatorius - grojyklė

sintezė - junglinimas, apjunginimas, sąliejis, dirbjunga

sintetinis - junglinis, apjungtas, dirbjunginis

sintetinti - 1) junglinti, apjungti, dirbjungti 2) atjunglinti

sinusinis - banguotas, ringuotas, vingiuotas

sinusitas - prienosinių ančių uždegimas, nosies uždegimas, nosidaga

sirena - auryklė

sirtuinas - jaunìnas

sistema - saistuma

sistemingas - darnus, nuoseklus

situacija - 1) atvejis, būsena, būklė, padėtis, nutiktis 2) aplinkybės 3) reikalai

  atitinkamoje situacijoje - atitinkamu atveju

pagerėjo situacija - pagerėjo reikalai

Siuniajevo ir Zeldovičiaus efektas - paagninimas

siurprizas - staigmena, netikėtumas

siurrealizmas - virštikrovystė

siužetas - santrauka

sivertas - švitas

siziginis - pagretinis

skaneris - žvalgyklė

skanuoti - nužvalgyti, išžvalgyti, nuskaityti

skeletas - griaučiai, groblai

Skeno liauka - viršangė liauka

skenuoti - nužvalginti, nuskaityti

skepticizmas - abejutystė

skeptikas - abejutis

skeptiškai - abejotinai

skinheadas - plikagalvis

sklerozė - sąstandis

sklerozuojantis - standinantis

skriptorijus - raštinė

skulptorius - skaptuotojas, statulininkas

skulptūra - 1) lipdyba, skaptyba, statulyba (veikla) 2) lipdinys, skaptinys, statula, statuva, stovyla (daiktas)

skuteris - greitlaivis

slalomas - ringavimas, ringavimo varžybos

smogas - rūklas

SMS - trumpoji žinutė (TŽ)

snaiperis - taiklūnas

socialdemokratas - visuomeninis liaudvaldis

socialinis - visuomeninis [4], bendruomeninis

socializacija - įsivisuomeninimas, įsibendruomeninimas

socializavimas - visuomeninimas, bendruomeninimas

socializmas - visuomenystė, bendruomenystė

socializuoti - visuomeninti, bendruomeninti

sociologas - visuomenonis, visuomentyrius, visuomentyrininkas, visuomenės tyrinėtojas, bendruomentyrius, bendruomentyrininkas, bendruomenės tyrinėtojas

sociologija - visuomentyra, bendruomentyra

sociologinis - visuomeninis, bendruomeninis

sociumas - visuomenė

soliariumas - įdeginė

solidarus - bendramintis

solidarizuotis - susibendramintinti

solidus - 1) didus, garbus, iškilnus, orus 2) stambus, didelis

solo - vienbalsis

solsticija - saulėgrįža

soma - kūnas

somatinis - kūninis

sonaras - ataidyklė

sopranas - plonabalsė

Soveckas - Tilžė

sovietmetis - tarybmetis

spa - sveikatinimasis

spa centras - sveikatykla

spasijonautas - žvaigždeivis

spazmas - mėšlungis, traukulys

specialistas - įgudėlis

specializuotas - sutikslingintas

specializuotis - gudintis, lavinti įgudžius

specialybė - įgudybė

specialus - 1) tam tikras, tikslinis, tikslingas, tikslingai pritaikytas, tyčinis, būtent 2) ypatus, ypatingas

specialusis efektas - įspūdingybė

specifinis - savitas

specifikacija - ypatingybės

spektaklis - vaidinimas

spektras - skleistė, spalvynas (spalvų skleistė), garsynas (garsų skleistė), spalvija (visos įmanomos spalvos), įvairovė

spektrografas - spalvynrašis

spektrometras - spalvynmatis, spalvyno matuoklis

spektroskopas - spalvyno stebyklė

spektroskopija - spalvyntyra

spektroskopinius - spalvyntyriminius

spekuliacijos - svaisčiojimai

spekuliantas - perpardavinėtojas

speleologas - urvonis, urvų tyrinėtojas, urvotyrius, urvotyrininkas

speleologija - urvų tyrinėjimas, urvotyra

speleonimika - urvavardystė

sperma - sėklainė

spermatozoidas - sėkla, sėklaląstė

spermograma - sėklainės tyrimas

spidometras - greitmatis, greitrodis

spikulė - dyglys, dygliukas, smaigas

spina bifida - stuburgumbis

spiralė - vija, sraigtinė

spiralinis - įvijas, sraigtinis

spirometras - kvėpmatis

spirometrija - kvėpmatuotė

spoileris - orkreipė

sponsorius - rėmėjas

spontaniškas - 1) ūmus, nepakantus 2) savaiminis 3) nenuspėjamas

spontaniškumas - 1) ūmumas, nepakantumas 2) savaimiškumas 3) nenuspėjamumas

sportas [5] - sportas

stabilizatorius - supastoviklis

stabilizuoti - 1) supastovinti 2) sutvirtinti, įtvirtinti

stabilizuotis - nusistovėti

stabilus - patvarus, pastovus

stacionarus - stovus

stadija - tarpsnis, pakopa, laikotarpis

stagnacija - sąstingis

stalagmitas - apvarveklis

stalaktitas - nuvarveklis

startas - pradmė, prasidėtis

startuoti - pradėti, išpradėti (varžybose ar pal.), pasirodyti

starteris - paleidiklis

státinis - stovus

statistika - sąskaitlynė, suvestinė

statiškas - stovus

status quo - nusistovėjusi tvarka

statusas - būsena, padėtis

stegozauras - lapadygliūnas

stekas - ragintukas, rykštė, šmaikštis, vytinis

stendas - skydas

stenokardija - širdies kraujagyslių susiaurėjimas

stereo - erdvinis

stereoskopinis - erdvinis vaizdas, erdvinis

stereotipas - įprastas požiūris, nusistatymas

sterelizuoti - 1) švaršvarinti 2) nuvaisinginti

sterilus - švarutėlaitis, švaršvarus, švarut švarutėlis, švarut švarutis

stetoskopas - pasiklausyklė

stichija - 1) gamtos jėga, gamtoniršis, gamtotūžis, gamtos tūžmas 2) gaivalas

stilius [6] - braižas, sukirpimas, kryptis, apsirengsena, rašysena

stilingas - išraiškingas, ištvaipus

stimulas - paskata, skatulys, postūmis, akstinas, ūpas

stimuliacija - aigymas, skatinimas, skastis

stimuliantas - aigiklis

stimuliatorius - aigytuvas (įrenginys)

stimuliavimas - aigymas, paskatinimas, skatinimas

stimuliuoti - aigyti, akstinti, skatinti, pagyvinti, sužadinti

stomatologas - burnagydys 

stomatologija - burnogyda

strategas - įgyvendinteivis

strategija - įgyvendinsena

stratifikacija - susisluoksniavimas

stratopauzė - pospeigagaubas

stratosfera - sluoksniagaubas

streikas - maištas, sukilimas

streikuoti - 1) maištauti 2) šlubuoti, negaluoti, gesti, trikti, krikti

stresas - nerimastis

stresuoti - nerimastauti

struktūra - darinys, sandara, sąranga

studentas - mokslūnas, žineivis, moksleivis

studijavęs - mokslinęsis, mokęsis, žinijęsis

studijos - mokslinimasis, žinijimasis, mokymasis

studijuoti [7] - mokslintis, žinytis, mokytis

studijuojantys - besimokslinantys, besimokantys, besižinijantys

subalansuotas - suderintas, atitinkintas (maistas)

subarachnoidinis - po smegenų dangalu

   subarachnoidinis insultas - kraujo išsiliejimas po smegenų dangalu

subdialektas - potarmė

subdukcija - palindimas

subjektas - stebėtojas

subjetyvizmas - vienašališkystė

subjektyvus - vienašališkas

sublimacija - sausgara

sublimuoti - garyti, sausgaruoti

subordinacija - pavaldumas

subsidija - pašalpa

substancija - medžiagybė

substratas - 1) vešalas 2) posluoksnis

  durpių substratas [8] - durpainis, durpinis vešalas

subtilus - 1) gležnas, trapus 2) įmantrus

subtitrai - porašai

substitutas - 1) pakaitinis (būtybė) 2) pakaitalas, pamainas

subtropinis - prieatogrąžinis

sufiksas - priesaga

sufleruoti - užsiminti, pasakinėti

sufokusuoti - sutelkti

suformuluoti - atbaigti, sukurpti

suformuoti - 1) sukurti, sudaryti 2) įsteigti, įkurti

sugeneruoti - pagaminti, sukūrti, sudaryti

sugestija - įtaiga

sugestionuoti - įteiguoti [9]

suinteresuotas - 1) susidomėjęs, sudomintas 2) linkęs, trokštantis, panūdęs, parūpęs, geidaująs

suinteresuotumas - 1) susidomėjimas 2) panūdimas, parūpimas

sukcesyvus - nuoseklus, laipsniškas

sulfidas - sierainis

suma - 1) visuma, sąskaičius, sąskaitlius, viso, iš viso 2) dėjinys

sumontuotas - įtvirtintas, įrengtas, įtaisytas

super [10] - didus, nuostabus, puikus, pačių pačiausias

superkompiuteris - antskaitliuotuvis

superlaidumas - visiškas laidininkas

superlaidumas - visiškas laidumas, laidžiausumas

superlaidus - visiškai laidus, itin laidus

supermenas - didvyris, vyrų vyras

supermilžinė - didmilžinė

supernova - senžvaigždė

superspiečius - spietynas

suponuoti - užtikrinti, laiduoti

suprachiazma - viršregokryžis

supraglacialinis - viršledyninis

supraportas - viršduris

surdutas - durtinys

susintetinti - sujunglinti

suspenduoti - suturėti, sustabdyti įgaliojimus

suspensija - tirštalas, nuosėdinis tiršalas

suverenus - savarankiškas, nepriklausomas

suverenitetas - savarankiškumas, nepriklausomybė

svita - palyda

[1] - „Satin“ reiškia švelnumą, glotumą.  Šis žodis pas mus yra atėjęs iš prancūzų kalbos, kurioje jis yra susijęs su sotumu, sodrumu, tačiau panašu, kad į prancūzų kalbą yra atėjęs iš aisčių prieškalbės. Lietuviškai satnus, sotus, sodrus, prisotintas, įsodrintas -> pranc. sate, sature -> isp. sate, saturar ->  latv. sāts, satur (turi savyje) -> prūs. sātus, sātun, tačiau medžiaga „satinas“ labiau siejasi su svidžia (blizgia), švelnia, glotnia medžiaga. Lietuviškas naujadaras atitinkantis latviškąjį žodį „satur“ būtų žodis „sąturi“.

[2] - Tai yra lietuviškas žodis sekta su lotyniška priesaga („-izmas“).

[3] - Šio žodžio versti nereikia, nes šis žodis į anglų kalbą (angl. senate) atėjo iš lotynų kalbos (lot. senatus), o į pastarąją atėjo iš lietuvių kalbos ir kilęs nuo lietuviškų žodžių senis, senas. Priesaga „at“ taip pat yra tinkama, nors lietuvių kalboje ji retai kur vartojama (pvz. viešpatas, vilkatas, valkata, adata ir kt.).

[4] - Šiuo metu naudojamą trumpinį „SoDra“ („socialinis“ draudimas) derėtų keisti į „VisDra“ (visuomeninis draudimas). Žodis visuomenė yra platesnės apimties, nei žodis bendruomenė.

[5] - Nėra žinoma tiksli šio žodžio kilmė, tačiau labai panašu, kad jo kilmė yra aistiška. Šis žodis savo esme ir daryba yra artimas lietuviškajam, todėl jo nereikia keisti nauju, pvz.: tverti -> tvora; srūva -> sro; mauna -> mova ir t.t., tad gauname spara, sparėti; spėra, sparta, spartėti -> sportas. Tarsi  sportas būtų šių dviejų žodžių mišinys (spara(-us) (stangus, standus), sparta (spėra, vikrumas, greitumas)). Giminingose kalbose yra tinkamesnės atitinkamo žodžio reikšmės: latv. spars - prūs. spārts - liet. jėga, galia, stiprybė; prūs. spārtina – liet. stiprina.

[6] - Betkokį braižą („stilių“) lietuvių kalboje tikslingai padeda apibūdinti priesaga „sena“. Žr. priesagos „sena“ aprašymą raštre "Lietuvių kalbos metmenys".

[7] - Lietuviška galūnė „tis“ reiškia nukreipima į save, o „ti“ į kitus, pvz.: „Darytis, gintis, mokytis, keistis“ pačiam, o „daryti, ginti, mokyti, keisti“ kitus. Šiuo atveju gautųsi, kad „studijuoti“ reiškia „kitų mokymą“, nors mes suprantame šį žodį kaip savęs mokymą.

[8] - Vienas iš "substrato" paaiškinimų yra toks, kad tai yra pagrindas (daiktas arba medžiaga) ant kurio gyvena augalas, gyvukas ("mikroorganizmas") ar gyvūnas. Kitais žodžiais tariant tai yra medžiaga, kuri padeda vešėti augalams, gyvukams ar gyvūnams, tai kitaip tariant tai yra vešalas.

[9] - Žiūrėti baigmės „uoti“ aprašymą raštre "Lietuvių kalbos metmenys".

[10] - Vietoj žodžio “super” lietuvių kalboje yra vartojamas tas pats žodis, kad sustiprinti jo reikšmę, pvz.: „super vyras“ lietuviškai vyrų vyras, „super doras“- dorų doriausias arba doriausias iš dorų ir t. t. Naudojami žodžiai be galo, beprotiškai ir pal., taip pat gali būti panaudotas priešdėlis "ant", pvz. žmogus -> antžmogis, gamta -> antgamtinis, juslė -> antjuslinis ir t. t.