Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

V

U

Z


Svetimžodis - Vertimas

vagina - makštis

vakcina - skiepas

vakcinacija - skiepijimasis

vakcinacijos centras - skiepykla

vakuolė - gūželis

vakuumas - tuštymė

valcuoti - 1) išvoluoti, išploti 2) sulenkti 3) išplėsti

validacija - suveikinimas (skaitliuotuve)

validuoti - suveikinti (skaitliuotuve)

vandalas - 1) niokotojas 2) vandalis [1]

variacija - kitinys

variantas - 1) atmaina, pakeitinys 2) atvejis, būdas, būsena, išeitis

varijuojantis - besikaitaliojantis, kintantis

varijuoti - kaitaliotis, kisti, įvairinti

varikozė - intakigyslių išsiplėtimas

varikozinė - išsiplėtusi

Varšuva - Varžuva [2]

vaterlinija - vandenriba

vazektomija - nuvaisinginimas

vebas (web) - žiniasaitis [3]

vegetacija - gyvavimas

vegetacinis - gyvuojamasis

vegetaras - augalavalgis (žmogus), augalėdis (ne žmogus)

vegetarinis - 1) augalvalginis, augalavalginis 2) augalinis

vegetariškas - augalvalgiškas, augalavalgiškas

vegetarizmas - augalvalgystė, augalavalgystė

vegetatyvinis - auglinis

vegetuoti - gyvalioti

vehofobas - vairavimo bijotojas

vehofobija - vairavimo baimė

vektorius - 1. nukreipinys; 2. pernešėjas (gydyboje)

Venera - Aušrinė

ventiliacija - vėdinimas

ventiliatorius - vėdintuvas

ventilis - vožtuvas, vožtuvėlis

verbalinis - žodinis

verdiktas - nuosprendis

versija - atmaina

vena - intakė (kraujagyslė), intakigyslė

venulė - intakėlė

vertikalas - statmuo

vertikaliai - statmenai, statinai, piestu, piestomis

vertikalus - statmenas, statinas

vestibiulis - priemenė

vestibuliarinis - pusiausvyrinis

vestibulinis (↗ vestibuliarinis)

veterinaras - gyvūngydis, gyvūnų gydytoijas

veterinarija - gyvūngydystė

veterinarijos klinika - gyvūnų slaugykla

viadukas - tiltas [4]

vibracija - virpėjimas, drebėjimas

vibratorius - virpeklis

video - vaizdo įrašas

videofilmas - vaizdralas

videoteka - vaizdrinė

videotelefonas - vaizdrinis skembis

vigintilijonas - šimtadvidešimtonas

vingsjūtas (angl. wingsuit) - skraidrūbis

vinjetė - pieštis

viražas - vingrybė

virtualus - 1) menamas, tariamas, netikras, įsivaizduojamas 2) skaitmeninis

virtualybė - įsivaizduojamybė

virtuozas - gabūnas

visceralinis - viduriujinis, vidurių

vitaminas - gyvinas

vitrina - langena

virulentiškumas - kenksmingumas

vizija - regesys, vaizdinys, įsivaizduojamybė

vizitas - ap(si)lankymas

   išvyko su vizitu (į) - išvyko aplankyti

    vykti vizito (į) - vykti aplankyti

    vykti oficialaus vizito - vykti viešai aplankyti

    išvyko kelių dienų vizito - kelioms dienoms išvyko aplankyti

vizitinė kortelė [5] - susisiektė, raštinėlis susisiekimui, susisiekimo lakštelis

vizyras - veizyras

vizualizacija - įvaizdinimas

vizualizavimas - įvaizdinimas

vizualizuotas - įvaizdintas

vizualus - matomas, regimas, veizimas

vizualiai - mátomai, regimai, veizimai, žvelgiant, žiūrint, iš pažiūros

Voigto efektas - šviesbangės pasukimas atspindint ją nuo magnetinį lauką turinčios medžiagos

vokalas - 1) balsas 2) dainavimas

 vokalo perkusininkas (↗ bytbokseris)

vokalistas - dainininkas

vokalizmas - balsynas

voliustas - geidulingumas

voljeras - aptvaras, gardas

volontierius - savanoris

voltas - ratas, ratukas, sūkis (jojime)

vonia - 1. maudyklė (daiktas); 2. prausykla (vieta)

vulgarus - 1. koktus, atgrasus, atstumiantis, šlykštus; 2. iššaukiantis, gašlus

vulkanas - ugnikalnis

vulkanizmas - ugnikalnystė

vulkanologas - ugnikalnininkas

vulkanologija - ugnikalnininkystė

vulva - putė

[1] - Daugelyje žodynų galima rasti paaiškinimą, kad šis žodis kilęs nuo germanų vandalų genties pavadinimo, tačiau matome, kad šis žodis turi lietuvių, o ne germanų kalbai būdingą šaknį „vand“ susijusią su vandeniu, ir vien jau tai leidžia manyti, kad pastaroji gentis kalbėjo lietuvių kalbai artima kalba. Iš to galime daryti išvadą, kad tai negalėjo būti germanų gentis.

[2] - Pažiūrėję į žemėlapį pamatysime, kad Vysla iki Varšuvos ir už jos yra plati, o ties Varšuva, ji yra gerokai siauresnė, tarsi suveržta. Varžuva (dabar Varšuva) yra įkurta buvusio žvejų kaimelio vietoje, kurie ilgą laiką žvejojo naudodami būtent tokį žvejybos būdą – varžuvą (žr. baigmės "uva" paaiškinimą raštre "Lietuvių kalbos metmenys"). Iš to ir kilo dabartinės lenkijos sostinės pavadinimas Varžuva (dabar Varšuva (lenk. Warszawa [varšava])).

[3] - Žr. žodžio „internetas“ aprašymą.

[4] - Nereikia atskiro pavadinimo tam pačiam daiktui, jei keičiasi tik to daikto aplinka, bet ne pats daiktas, t.y. šiuo atveju „viadukas“ yra tilltas ne virš upės, o virš kelio. Pvz. jei pastatytume tiltą virš upės ir virš kelio kartu (tarkim yra nutiestas kelias šalia upės), tai tuomet tai būtų „viadukas“ ar tiltas? Atsakymas manau būtų vienareikšmis: nesvarbu virš ko nutiestas tiltas, tiltas visada turi būti vadinamas lietuvišku žodžiu tiltas.

[5] - Išvertus iš anglų kalbos „visiting“ reiškia „lankymosi, tačiau šis lapelis ir duomenys jame, visų pirma yra skirti susisiekimui, o ne apsilankymui.