Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

P

O

R


Svetimžodis - Vertimas

pacientas - rūpesteivis

pacifizmas - taikingumas

pacifistas - taikuolis

palatalizacija - duslingumas

palatalizuoti - duslinti

paleobotanika - mirėsių augalotyra

paleogenas - išmirmetis

paleohidrogeologija - požemių vandens raidotyra

paleolitas - ankstyvieji akmenamžiai, ankstyvieji akmens amžiai

paleontologas - mirėsionis, mirėstyrininkas

paleontologija - mirėstyra

paleozoologija - mirėsių gyvūntyra

paletė - 1) padėklas 2) spalvinė (spalvų „paletė“) 3) spalvingumas (spalvų derinys, „koloritas“)

paliatyvus - palengvinantis, lengvinantis

palindromas - abipusis įrašas, keliapusis įrašas

panacėja - visgydis

panegirika - išgyros, liaupsės, garbsta

panika - sąmyšis, siaubas, baisa, baugis, būgis, klaikas, nuogąstis, pasiauba, skraubis, pasimetimas, blaškymasis

panikuoti - baisėtis, pabūgti, paklaikti, pakraupti, nuogąstauti, skraubautis, gąslauti, pasimesti, blaškytis

pankreatitas - kasos uždegimas, kasodaga

panorama - 1) reginys 2) žinios

panspermija - tarppasaulinis sėklinimas

parabolė - skreitė

paraboloidas - išpusrutynė

paradas [1] - paradas

paradoksalus - savineigus

paradoksas - 1) savineiga 2) mįslė

paradoksinis - 1) savineigus 2) neįmenamas

paragrafas - skirsnis

parakranijinis - priekaukuolinis

paralaksas - tolkampis

paralelė - lygiagretė, lygiagretumas, susigretinamumas

paraleliai - lygiagrečiai

paralelinis - lygiagretus, gretimas

paralyžiuoti - sukaustyti, sustingdinti

paralyžius - stingulys, stabas

paramagnetikas - magnetulys

parametras - pasirinktis

paranoja - kliedesystė

paranojinis - kliedesinis

parapetas - užtvaras

parapsichologija - antžmogiškystė

parapsichologinis - antžmogiškas

parazitas - 1) veltautojas, veltėdis, dykaduonis, kenkėjas 2) veltūnėlis (gyvukas)

pareidolija - vaizdalas

parfumerija - pakvepalai

parfumuotas vanduo  -kvepalinis vanduo

parietalinis - pasieninis, priesieninis

paritetinis - lygiavertis, lygus

parkas [2] - 1) želdynas, augalynas 2) (žr. paaiškinimą)

parkingas - 1) stovėjimo aikštelė, vãžinė 2) važvietė

parodija [3] - parodalas, pasišaipalas, pajuokalas

parsekas [4] - trys šviesmečiai

partizanas - pasalinčius, pasalūnininkas

partizaninis - pasalūninis, pasalinis (karas)

partneris - 1) bendrasavininkas, dalininkas (verslo), bendramintis 2) drauguolis (antra pusė)

pasyvus - neveiklus, neveiksnus

pastelinės - blankios (spalvos)

pasterizuotas - kaitmarintas

pastoralis [5] -  pastóralis, pastóralas

paštas - 1) siuntykla (pastatas) 2) siuntyklė (skaitliuotuve)

paštomatas - siuntinìnė, siuntìnė

patogenas - ligos sukėlėjas

patogenezė - ligoraida, ligos raida

patogeninis - susargdinantis, susargdintinis

patognominis - ligarodis

patologas - ligininkas, ligotyrininkas

patologija - 1) ligotyra 2) liguistumas

   ligos patologija - ligos priežastis

patologinis - liguistas

patologiškas - dėl ligos

patosas [6] - aitra

patricentrinis - vyragarbinis

patriotas - tautmyla, tautmylis

patronas - 1) globėjas, užtarėjas 2) šovinys

patrulis - sergautojas

patruliuoti [7] - sergauti

pauzė - atvanga, nuolaikas, paliova, perstojas, pertrauka, pertrūkis, sustojis, sustova

    padaryti pauzę - pailsėti, atsipūsti, sustoti, nustoti

pedagogas - vaikugdis, vaikų ugdytojas

pedagogika - vaikugdystė

pedagoginis - vaikugdinis

pedalas - pedalas [8], pamina, pėdalas

pedantas - mãžmožininkas, skrupulininkas

pedantiškas - smulkmeniškas, skrupulingas

pederastas - vaikžagys

pediatras - vaikų gydytojas

pediatrija - vaikagydystė

pedofilija - vaikageida, vaikgeida

peizažas - gamtovaizdis, kraštovaizdis

penetracija - įsiskverbimas

penicilinas - pelėjūninas

penitentas - 1. atgailautojas; 2. dygliai (ledo), dyglynas

pensija - karšiava

pensininkas - karšininkas

pentagonas - penkiakampis

penumbra - pusšešėlis

percepcija - pagava

perdislokuoti - perkurdinti, perkelti, pakeisti buvimo vietą

periapsis [9] - artynė

periferija - 1) pakraštys, paribis 2) išorė

perigalaktis [9] - artynė

perigėjus [9] - artynė

perihelis [9] - artynė

perikardas - širdiplėvė

perikarditas - širdiplėvės uždegimas

perikardektomija - širdiplėvės pašalinimas

periodas - laikotarpis, laikmetis

periodinis - atsikartojantis, dėsningas, kaskartinis

periodiškai - nuolat, besikartojančiai, dėsningai, kaskart

periodizavimas - (su)laikotarpinimas

periselenis - artynė

peristaltika - susimauginėjimas

performansas - vaidinimėlis

perfekcionistas - tobulgeidis

perforatorius - 1) gręžtuvas [10] 2) praskylintuvas

performansas - vaidinimėlis

perfuzija - apytaka

perkusija - stuksenimas

perkusininkas - stuksininkas

permanentinis - nuolatinis, nenutrūkstamas, tolydus

per(si)orientuoti - 1) per(si)kryptinti 2) persimesti

perseidai - spragilinukai (nes iš Spragilo žvaigždyno)

persona - asmuo

personalas - 1) aptarnautojai 2) darbuotojai

  aptarnaujantis personalas - aptarnautojai

personalizacija - suasmeninimas

personalizuoti - 1) suasmeninti 2) subūtybinti, sužmoginti

personifikuoti - subūtybinti, sužmoginti

perspektyva - 1) vaiska 2) galimybė 3) požiūrio taškas 4) įspūdis

perspektyvos - galimybės

perspektyvus - 1) vaiskus 2) daug žadantis, daug galėsiantis

pesimistas - niūriamanis

pesimistinis - niūriamaninis

pesimizmas - niūriamanystė

pesticidai - kenkėjnuodžiai

petarda - sprogalas

petroglifas - uolų raižinys, raižinys ant uolų

petrografija - akmenotyra

pica [11] - paplotainis

pigmentas - dažalas, spalvalas

pigmentacija - spalvotumas

pikas - viršūnė

piknikas - iškyla, kepsnyba

piliastras - pusstulpis, pusšulis

piliorius - pastapas, statramstis

pilotas - lakūnas, skraidininkas, vairininkas

pilotažas - skraidyba

pilotuoti - vairuoti

PIN [12] - 1) slaptaskaičius, slaptaskaitlius 2) slėpukas

pinakoteka - paveikslynas

pinocitozė - apgaužimas

pionierius - pirmeivis

piramidė - kuogis

piroklastinis - ugnikalnaininis

piroklastinės uolienos - ugnikalnainis

pirolizė - šyloskaida, kaitroskaida

piromanija - ugniageida

piruetas - suktukas

pjedestalas - pastovas, pamatas

pjezoelektrinis - slėgintrinis

placdarmas - išpuolimvietė

placebas - 1) įteigalas (vaistas), įteigalinis (gydymas) 2) įsiteigimas

placebo efektas - įsiteigimas

placenta [13] - sėklasostis

planas - užmačia, užmojis, ruoštena

planeta - pažvaigždas

planetariumas - žvaigždykla

planetoidas - žvaigždkūnis

planšetė - 1) tapšis, tapšnoklis 2) tapšnukas

planuoti - ketinti, užmatyti, ruoštis, galvoti

plastidė - spalviukas

platforma - 1) pakiluma, pakyla, paaukštinimas 2) plotmė, pagrindas, pamatas

Platonas [14] - Platys

plazma - 1) sultys, syvai, skystimas 2) ignis

plazmos konvejeris - ignies sraujymė

plazmoidas - ignulys

plebėjai - 1) paprasti piliečiai 2) prasčiokai, varguoliai

plebiscitas - liaudbalsa

pleistocenas - didelių žinduolių nykolaikis

pleneras - laukujis, lauke, plynas oras, grynam ore, plynam ore

  plenero tapyba - laukujė tapyba, tapyba lauke

pleura - krūtinplėvė

pleuritas - krūtinplėvės uždegimas

pleziozauras - irklakojis

pliažas - paplūdimys

pliocenas - daugumos dabartinių žinduolių radimasis

plisuotas - klostuotas, klostėtas

plius - priedo, pridėti

pliusas - 1) pridėtukas 2) privalumas

pliusinis - teigiamas

ploteriuoti - rėžinti

plutokratija - turtvaldystė

pneumatinis - slėgto oro, sąslėginio oro, orinis

pneumonija - plaučių uždegimas, plaučiodaga

pneumoninis - kvėpavimo takų, plaučių

poikilocitas - pakitęs raudonasis kūnelis

poikilocitozė - pavidalokita

Pokelso efektas - šviesbangės pasukimas kristale

poliarizacija - 1) pusiausvyra, sąsvyris,   ašigalėjimas, atotykis (krūvių) 2) išplotumas (šviesos)

poliarizuota - išplota (šviesa)

policija - tvarkeivija, tvarkdarija

policininkas - tvarkeivis, tvarkdarys, tvarkūnas

polidaktilija - daugiapirštystė

polifagas - visaėdis

polifoninis - daugiabalsis

poligamija - daugpatystė

poliglotas - daugiakalbis

poligonas - pratyblaukis, pratybų laukas

poligrafas - melorašis

poliklinika - slauguva, sveikatos priežiūros telkovė

polimeras - junginys, dauglipas

polimerizacija - dauglipystė

polimetamorfizmas - daugvirsmystė

polipas - gumbas, gumbelis, guziukas, antauga, antaugėlė

polipinis - gumbinis, antauginis

polipozė - gumbelynė

poliptikas - daugiagubynė

poliruoti - svidinti, blizginti

polis - 1) kuolas, šulas, stapas 2) polis [15]

polisas - draudraštis

polisoma - baltymiklynas

politeistas - daugiadievis

politeistinis - daugiadievinis

politeizmas - daugiadievystė

politika - valdystė [16]

politikas - valdeivis

politūra - svidmuo, svidmena

poliucija - išsisėklaininimas

polius - ašigalis, galas, viršūnė (pvz. dvipolis – dviviršūnis)

polonizacija - sulenkinimas

polonizmas - lenkybė, lenkiškumas

polonizuoti - lenkinti

pomologija - vaismedininkystė

pontonas - plūduras

pontoninis - 1) plūduriuojantis 2) surenkamas, sudedamas, laikinas

    pontoninis tiltas - plūduriuojantis tiltas

popierius [17]

poponas - gūnia

populiacija - sangyva

populiaresnis - dažnesnis, pamėgtesnis, žinomesnis, pagarsesnis

populiarinti - platinti, skleisti

populiarus - dažnas, pamėgus, žinomas, pagarsėjęs, paplitęs

populistiškai - liaudžiopiškai

pora - akutė, angelė, skylutė, tarpelis

porcija - davinys, dovis

porėtas - akytas, korėtas, korytas

pornografija - ištvirkonė

pornografinis - ištvirkėliškas, ištvirkėlinis

portalas - 1) vartai 2) tinklalapis, tinklapis, svetainė

naujienų portalas - naujieninė, naujienų tinklapis, naujienų tinklapis

portatyvinis - nešiojamas, kilnojamas

portikas - prienamis

portretas - atveidis

postas  -1) sargìnė 2) kėdė

postimpresionizmas - dryžiuotinė įspūdystė

potamologija - upėtyra

potencialas - 1) įtampa 2) galimybiškumas

potencialus - galimybiškas, galimas

potencija - pajėgumas, galėjimas, pajėga

potekstė - pomintė, užslėpta mintis

poza - laikysena, gulėsena, sėdėsena, stovėsena [18]

pozicija - 1) padėtis, išsidėstis 2) nuostata

pozicijos - išsìdėstys (pvz. kariuomenės)

pozicinis - išsidėstyminis

pozicionuoja - išdėsto

pozityvas - gėris, labas

  daug pozityvo - daug gero, daug gėrio, daug labo

pozityvinis - teigiamas, geras, labas

pozityvus - teigiamas, geras, labas

pozitronas - teigelė

pragmatikas - dalykininkas

pragmatiškas - dalykiškas

pragmatika - dalykystė

praktika - 1) patirtis 2) veikla

praktinis - 1) patirtinis 2) veiklinis

praktiškas - 1) prityręs 2) naudingas, pravartus

precedentas - priešvykis

precesija - apysvyris

precesuoti - apsisvyruoti

preciziškas - itin tikslus, tiksliausių tiksliausias, smulkmeniškas

predikatas - sąlyginys

preferencija - pirmenybiškumas

prefiksas - priešdėlis

prefrontalinė - prieškakčio

prejakuliatas - priešsrūvos

preliminariai - apytikriai, apytiksliai, daugmaž, bemaž, beveik, kone, maždaug, mažne, veik

preliminarus - apytikris, apytikslis, numanomas

preliudija - įvadas, įžanga

premija - apdovanojimas

premjera - pirmiena

preparatas - paruošalas

preparuoti - paruošti

presbiopija - žvilgsnio nesutelkimas

presbiterija - alkvietė

preskriptyvinis - nurodomasis

preskriptyvumas - nurodomumas

prestižas - garba

prestižinis - garbus

presas - 1) slėgtuvas 2) pilvo raumenys

presuoti - slėgti

pretekstas - dingstis, priežastis, priekabė

pretenduoja - siekia, taikosi

   pretendavo į darbo vietą - siekė darbo vietos

pretendentas - siekėjas

pretenzija - 1) siekis 2) priekaištas

prevencija - užkardymas, užbėgimas už akių

prevencinis - kardomasis, užbėgantis už akių

   ligų prevencijos centras - ligų užkardymo telkovė

   ligų prevencijos priemonės - ligų užkardymo priemonės, ligų vengimo priemonės, apsisaugojimo nuo ligų priemonės

prezentacija - pristatymas

prezervatyvas - sargis

prezidentas [19] - 1) valdorius, valdovas (šalies); 2. vadovas (įmonės)

prezidentūra - valdorija, valdovija

primityvus - lėkštas, tiesmukas, nesudėtingas

principas - būdas, įsitikinimas, dėsnis

   iš principo - iš esmės  

principingas - užsispyręs

printskrynas - nuovaizdis

prioritetas - 1) pirmenybė, pirmenybiškumas 2) svarba

prioritetinis - pirmenybinis

privatininkas - nuosavininkas

privatizacija - nusavinimas, prisavinimas

privatumas - 1) nuosavybiškumas 2) vienystė, vienuma, vienatvė, nuošalybė, atskirybė, atsiribojamumas

privatus - 1) nuosavas (mano ar įvardyto asmens), nuosavinis (priklausantis kitam asmeniui), prisavintas 2) savistovis

privilegija - lengvata

prizas - apdovana

prizmė - briaunys

probacija - išbausminimas

problema - 1) bėda, keblumas, kliūtis, rūpestis, sunkumas, negerumas, knebeknė, vargas, skrupulas 2) reikalas

problematika - sudėtingybė, sunkumai, rūpesčiai, vargai

problematiškas - sunkus, keblus, sudėtingas

procentas - nuošimtis

procesas - vyksmas

procesija - eitynės

procesorius - vyksmorius

produkcija - 1) gaminiai, dirbiniai 2) gamyba

produktas - dirbinys, gaminys, išgavinys (dujos, anglis)

produktyvus - našus, vaisingas, derlus, padarus, gamus

produkuoti - gaminti

proeritroblastas - nęsubrendusi raudonoji ląstelė

proeritrocitai - nęsubrendęs raudonasis kūnelis

proeuropietiškas - europiniopiškas

profanas - tamsuolis, nemokša, neišmanėlis

profanacija - paniekinimas

profesija - darbinybė

profesionalas - gebūnas

profesorius - žininčius

profilaktika - apsisaugastis

profilis - 1) šonas, kraštas, pakraštys 2) paskyra (skaitliuotuve) 3) striepas (naudojamas statybose ir pal.)

profilioji - šoniškoji

prognozavimas - numatymas, nuspėjimas, pranašavimas

prognozė - numatis, nuspėtis [20]

prognozuoti - numanyti, numatyti, nuspėti, nužinoti, pranašauti

programa - 1) užmanas 2) roštinys (skaitliuotuve)

programinis tekstas - roštas

programuoti - rošyti [21]

progresas - pažanga

progresavimas - tobulėjimas, vystymasis, pažangėjimas

progresija - įseka

   geometrinė progresija - sandauginė įseka

progresyvumas - pažangėjimumas

proistorė - priešbūtovė, priešpraeitovė

projektas - 1) parenginys 2) parengtinys

projektorius - atvaizdryklė

projektuotojas - parengėjas

prokariotas - bebranduolis

prokariotinė - bebraduolinė (ląstelė)

prokuroras - kaltintovas

prolapsas - pasislinkimas, iškritimas, išvirtimas, nesandarumas

proletaras - prastuolis, prasčiokas, varguolis

promilė - tūkstantoji

propaganda - 1) įteigalynė, brukalynė 2) įteigalas, brukalas

propagandinis - įteigalinis, brukalinis

propagandistas - įteigalius

propaguoti - brukti, platinti, skleisti, įteigti

propeleris - sparnuotė [22]

propolis - pikis

proporcija - atitikmė

proporcingas - atitikmus

prorusiškas - rusiopiškas

prospektas - didžgatvis

prostata - pašlaplis

prostatitas - pašlaplio uždegimas, pašlapliodaga

prostetinis - pridėtinis

prostitucija - kekšystė, paleistuvystė, mylininkystė [23]

prostitutė - kekšė, paleistuvė, mylininkė

proteguoti - 1) apsaugoti, ginti 2) globoti

proteinas - baltymas

protekcionizmas - apsisaugystė

protekcionistinis - apsisauginis

protestuoti - priešingauti, priešgyniauti

protestas - priešingystė, priešgyna

protezas - priedaigas

protezuoti - pridaiginti

protis - vienavandenilis

protistai - pirmuonys

protokalba - pirmakalbė

protokolas - pirmaraštis, pirmraštis

protokoluoti - pirmraštinti

protonas - teigiukas

protoplanetinis - priešpažvaigždinis

prototipas - pirmtakas

protuberantas - purslas (saulės)

provokacija - pakursta

provokavimas - pakurstymas, iššaukimas

provokatorius - pakurstytojas

provokiškas - vokiečiopiškas

provokuoti - kurstyti

prožektorius - 1) švietiklis (nešiojamas) 2) švietylas (lauko) 

pseudo - netikras, pramanytas, išgalvotas

pseudogenas - neveikli veldė

pseudomokslas - pramanų mokslas

pseudonimas - išgalvotas vardas, slapyvardis

pseudoistorija - išgalvota praeitovė

pseudoistorikas - praeitovininkysta

psichiatras - dvasgydys, dvasiogydininkas

psichiatrija - dvasios gydymas

psichika - dvasia

psichinis - dvasinis

psichiškas - dvasiškas

psicho - dvasia, siela

psichoanalizė - dvasios nagrinėjimas

psichologas - dvasiotyrius, dvasininkas

psichologija - 1) dvasiotyra 2) dvasingumas, dvasingystė

psichologinis - 1) dvasinis 2) dvasiotyrinis

psichopatas - nudvasėlis

psichoterapija - dvasinis gydymas

psichoterapeutas - gydytojas (gydantis dvasią)

psoriazė - žvynelinė

pubas - smuklė

publicistinis - visuomeninis

publicistiškas - visuomeniškas

publika - klausytojai, žiūrovai, lankytojai

publikacija - paviešas

publikuoti - paskelbti, apskelbti, išspausdinti, išviešinti

pulmonologas - plaučiagydys

pulmonologija - plaučiotyra

pulsaras - švyturys

pulsas - tvinksnis, tvinksėjimas, plasta

pultelis - valdriukas

punkcija - įdūrimas, pradūrimas

punktas - sklastas

punktyras - taškuotė

puristas - grynininkas

[1] - Matomai šis žodis į prancūzų kalbą yra atėjęs iš lietuvių ar pastarajai artimos kalbos, nes prancūzų kalboje jis reiškia rodyti, išrodyti, o lietuvių kalboje tą ir reiškia kas yra parašyta: liet. rodyti, latv. rādīt [radyt] -> liet. parodyt, latv. parādīt -> liet. paroda -> paradas. Žinoma, lietuvių kalboje rodyti yra su „o“ raide, tačiau ne labai galime pakeisti žodį paradas į parodas, nes pvz. galininko linksnyje du skirtingi žodžiai (paroda ir parodas) taptų vienodi, o tai jau būtų painu.

[2] - Šiam žodžiui išversti reikėtų naudotis baigme „ynas“. „Automobilių parkas“ - važynas, staklių parkas – staklynas, gintrovažių įkrovos parkas – gintrovažių įkrovynas  ir t.t.

[3] - Kažkas nutarė išskaidyti šį žodį kaip gr. parōdia < para — prie + ōdē — giesmė, tačiau yra ir kita šio žodžio kilmės galimybė, kuri yra gerokai artimesnė tiesai, tai kad jis tiesiog kilęs nuo lietuviško žodžio rodyti -> parodyti -> gr. parōdia.

[4] - Kadangi „parsekas“ atitinka 3,2616 šviesmečio, todėl teisingiausia būtų iš vis atsisakyti šio mato vieneto ir rašyti „3,26 šviesmečiai“. Pvz. vietoj „atstumas yra tūkstančiai parsekų“ galima rašyti „atstumas yra keli tūkstančiai šviesmečių“, nes ne visuomet norima nusakyti tikslų atstumą, tiesiog žodis „parsekas“ dažniau yra naudojamas, nes atitinka didesnį atstumą nei šviesmetis. Taip mėginama sukelti didesnio atstumo įspūdį, bet ištiesų tai labiau sukelia visiškai nežinomo ir nesuprantamo atstumo įspūdį ir todėl visiškai šio žodžio nesuprantančiam žmogui „tūkstantis parsekų“ neatrodo daugiau nei „tūkstantis žingsnių“.

[5] - Nežinia ar čia tik sutapimas ar ne, tačiau šio pavadinimo versti nebūtina, nes šis daiktas savo esme nenutolsta nuo pavadinimo esmės. Ši lazda yra susuktu pastorintu galu, tad reikia šį žodį tik tinkamai sukirčiuoti - pastóralis arba galima jam būtų patikslinti galūnę - pastóralas.

[6] - „Kalbėti su patosu“ – aitroti.

[7] - Vos išgirdę šį žodį, mes jį susiejame su važinėjančiais ar vaikštinėjančiais po miestą tvarkeiviais, tad tiesioginis vertimas, susijęs tu tokios veiklos esme, būtų - šmirinėjimas. Žinoma, kad jų darbo esmė yra kita, tad ir vertimą parinkau pagal esmę, o ne pagal svetimžodžio reikšmę. Nors žodžio šaknis serg sutampa su žodžiu serga ir su žodžiu sergsti, tačiau čia tik įpratimo reikalas kaip mes šį naują žodį suprasim, nes lygiai taip pat žodžio sergėtojas, niekada nesiejame su sirgimu, o tik su sergėjimu,  sargavimu, saugojimu.

[8] - Šis žodis yra kilęs nuo lietuviško žodžio pėda -> pėdalas -> pedalas. Lietuvių kalboje žodžiai "padas -> pėda" yra susiję per šaknį ir jos pakitusią balsę, o šiuo atveju pedalas yra tai ką mes spaudžiame su pėda.

[9] - Pvz. „Žemės perihelis“ būtų „žemės ir saulės artynė“, tokiu būdu galėtume nesunkiai apibūdinti net Aušrinės ir Žemės artynę, ko su graikiškais svetimžodžiais nenusakytume. Atitinkamai būtų ir su žodžiu "afelis“ (tolynė), "apogalaktis" ir kitais panašiais žodžiais.

[10] - Skiriasi tik galingumo lygis. Jei yra tikslas atskirti galingesnius gręžtuvus nuo silpnesnių, tai galima pavadinti pvz. taip: "perforatorius" - gręžlys ar pal., bet iš tiesų tai nėra tam būtinybės.

[11] - Žodis „pica“ yra kilęs nuo rusiško žodžio „пища“ [pysčia] (liet. maistas), pastarasis iš rus. „питать“ [pytat‘] (liet. maitinti) ir lietuvių kalbos žodžio pietūs (pusti, punta, puto -> puodas, puota, pietūs). Atrodytų gi šaunu: pietūs -> pica, bet toks eiliškumas yra nuojučiai neatsekamas, tad ir šis žodis yra ne labai tinkamas. Picą galima valgyti ne tik per pietus, o mūsų pietūs nebūtinai bus pica. Žodžio daryba yra nutolusi tiek nuo savo esmės, tiek nuo pagrindinės šaknies. Dėl šios priežasties mums „pica“ niekada ir nesusisies su pietumis, bet jei „picą“ pervadiname į paplotainį ar kitą palygų pavadinimą, tuomet platus, plotas, išplotas, paplotas, paplotis ir paplotainis mums jau yra suprantamesni ir šį tą akivaizdžiai bendro turintys žodžiai, kuriuos mūsų protas nesunkiai susieja vieną su kitu.

[12] - Tiesioginis PIN („personal identification number“) vertimas būtų AAS („asmens atpažinimo skaičius“).

[13] - Yra liaudiškas placentos pavadinimas – nuovala, tačiau pastarasis yra platesnės reikšmės ir šiuo atveju ne labai tinka. Nuovala gali būti nuo betkokio paviršiaus nuvalytas darinys.

[14] - Šiam išminčiui vardas Platonas buvo duodas todėl, kad jis buvo plačiapetis. Matyt šis žodis yra atėjęs į graikų kalbą iš lietuvių kalbos, nes πλάτων [platon], πλατύς [platys] lietuviškai reiškia platus, plotus.

[15] - Kita šio žodžio vartojama reikšmė atitiktų dabartinį žodį miestas, nes remiantis lietuvių kalbos naujų žodžių sudarymo taisyklėmis matome, kad žodis polis yra susijęs su žodžiu pilis: pilti -> pilis <-> piliakalnis <-> pilietis <-> pilis -> polis (mietas arba vietovė kur stovi pilis. Gr. πόλη [poli]).

[16] - Žinoma, kad teisingiausias žodis būtų valdyba, tačiau jis jau naudojamas ir naudojamas ne itin tinkama prasme. Kaip karyba yra karo menas, taip žodis valdyba atitiktų valdymo meną („politiką“).

[17] - Šis žodis kilęs nuo žodžio papirusas. Pastarasis kilęs nuo graikiško πάπυρος [papuros], kuris graikų kalboje taip pat yra svetimžodis ir kurio kilmė nežinoma, bet taip Egipte buvo vadinamas augalas iš kurio stiebo vėliau būdavo gaminami lapai ant kurių būdavo rašoma. Nors pavadinimo kilmė nėra žinoma, tačiau jei pažvelgtume į šį augalą, tai pamatytume, kad jis stiebo viršūnėje yra papuręs, purus ar papurus. Manyčiau, kad nuo šio lietuviško žodžio ir yra kilęs šis augalo pavadinimas, o iš pastarojo ir mūsų dabar vartojamas žodis popierius. Liet. purus, papuręs -> gr. πάπυρος [papuros] -> lot. papȳrus -> liet. popierius.

[18] - Pastarieji trys žodžiai neturi vertimo kitose kalbose.

[19] - Kalbant apie šalies vadovą, tai nežinia ar verta jam galvoti naują pavadinimą kaskart pasikeitus valdymo santvarkai. Perėmus iš romėnų kilusią santvarką (lotynų kalba aprašyta) ir naujos santvarkos viršiausią žmogų pavadiname lotyniškai. Jei būtume perėmę valdyseną iš rusų, tai tuomet vadintume caru, o jei iš turkų, tai sultonu ir t.t.? Ar gi tai nėra kvaila, kai turim kuo gražiausią lietuvišką pavadinimą valdovas, kuris kilęs nuo žodžio valdyti -> valdovas. Jei manome, kad valdovas, tai tiesioginis šalies valdytojas, o mums reikia naujo pavadinimo mažiau įgaliojimų turinčiam šalies vadovui apibūdinti, tai galim vadinti valdorius, gali būti rikis (šalies reikalų rikiuotojas), juk iš šio žodžio ir kilęs lotyniškas „rex“ [reks] reiškiantis liet. karalių, ar pal. Tačiau ar tikrai prezidentas tai mažiau galių turintis žmogus ar tik toks mūsų supratimas? nes Rusijos, Gudijos ar kitų vienvaldinių santvarkų prezidentai turi daugiau galių nei kitų šalių prezidentai ir jie vis tiek yra vadinami prezidentais. Jei apžvelgtume Lietuvos praeitovę, tai pamatytume, kad Lietuvos valdovai skirtingais laikmečiais turėjo skirtingų galių, tačiau dėl to nesikeitė jų užvadinimas. Žodis „prezidentas“ kilęs nuo lietuviško žodžio sėdėti -> liet. prieš + sėdėti -> lot. prae + sedare -> lot. praesidens -> prezidentas (tiesiog. vertimas: priešaissėdys, priekisėdys, prieksėdys). Ar gi prieksėdys yra tinkamesnis žodis nei valdovas? Juk jei aš sėdžiu kambaryje priešakyje kitų žmonių, tai aš ir gi jau esu prieksėdys (prezidentas), jei sėdžiu traukinio priekyje, tai ir vėl aš esu prieksėdys (prezidentas), nes aš sėdžiu priekyje kitų, bet kas iš to sėdėjimo, juk prezidento pareigose svarbiausia yra ne sėdėjimas, o tinkamas valdymas ir vadovavimas šaliai. Tad kaip matome šis lotynų kalbos žodis visiškai neatitinka savo reikšmės. Bet vėl gi - mums tarsi gėda kalbėti suprantamais ir savais žodžiais.

[20] - Šie žodžiai sudaryti tokiu pat būdu kaip ir jau vartojami žodžiai numirtis, nupiltis, nutartis.

[21] - Programavimas – tai yra tam tikrų užduočių skaitliuotuvui surašymas, bet tai nėra tiesiog rašymas, tad reikėtų visą šį vyksmą atskirti naujuoju žodžiu, pagal mano raštre minėtas lietuvių kalbos naujų žodžių sudarymo taisykles. Toks naujas žodis suteiks galimybę išlaikyti sąryšį su rašymu (rašyti -> rošyti), taip pat nurodys, kad šis rašymo būdas yra kitoks, neeilinis ir tuo pačiu leis išgauti daugybę reikiamų naujadarų susijusių su žodžiais programa, programavimas ir kt.

[22] - LKŽ taip pat yra siūlomas žodis „orsraigtis“, tačiau šis žodis ne itin atitinka daikto esmę, nes jei jį naudojame vandenyje, tai jau turėtų būti „vandensraigtis“, jei purve, tai būtų „purvasraigtis“ ir t.t. Žodis „sparnuotė“ gali būti lanksčiau vartojamas ir savo sandara nenutolsta nuo daikto esmės.

[23] - Atrodo, kokia gi čia gali būti meilė, tačiau yra toks posakis, kad meilė už pinigus, tai prostitucija. Suprantama, tai yra tam tikra veikla, darbas. Šiuo atveju priesaga „inink“ nurodo, kad tai yra to žmogaus darbas, o šaknis nurodo su kuo susijęs tas darbas.