Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

N

M

O


Svetimžodis - Vertimas

nacija - tauta

nacionalinis - 1) tautinis 2) valstybinis

nacionalistas - tautininkas

nacionalistinis - tautininkiškas

nacionalizmas - tautininkystė

nacionalizuoti - perimti valstybės žinion, suvalstybinti

nacionalybė - tautybė

nacionalus - tautinis, tautiškas

nadyras - žemynė

nanoreljefas - mažiausiasis nelygumynas

naratyvas - perpasakojimas

narkomanas - apsikvaišalintojas, kvaišalius, apsikvaišėlis

narkomanija - kvaišalinimasis

narkotikai - kvaišalai

narkozė - migda

nata - žymelė

natiurmortas - daiktovaizdis

natūra - gamta, prigimtis, tikrovė

natūralizuotas - supilietintas (žmogus)

natūralu - įprasta, suprantama

natūralus - 1) įprastas, gyvas, įgimtas, tikras, tikroviškas, išgamtinis, išgamtis 2) savaiminis

nava - menė, patalpa

navigacija - 1) kelvedyba, keliavedyba 2) kelvedys, keliavedys 3) paieška 4) laivyba

navikas - auglys

nefrologas - inkstonis, inkstatyrininkas

negatyvus - neigybinis, neigiamas

neobjektyvus - šališkas

neofitas - naujatikis

neoimpresionizmas - taškinė įspūdystė

neoimpresionistas - taškinės įspūdystės dailininkas

neolitas - vėlyvieji akmenamžiai, vėlyvieji akmens amžiai

neologizmas - naujadaras

nekrozė - mirimas, nykimas, irimas

nekrozinis - miręs, žuvęs, sunykęs, suiręs

nerealus - neįtikėtinas

nervas - egnėgyslė, gintragyslė

  šalti nervai - savitvarda

nervinti - erzinti

nervinis - irzlinis

nervintis - irzti, širsti, karščiuotis

nervų sistema - egnagyslynas, gintragyslynas

neto - grynas

neuralgija - egnėgėla, egnėsopa, gintragėla, gintrasopa

neurobiologija - egnagyslystė, gintragyslystė

neuroblastas - egnaląstukė, gintraląstukė

neurochirurgija - egnėskroda, gintraskroda

neurochirurgas - egnėskrodžius, gintraskrodžius

neuroglija - prieegnė, priegintrė

neurologas - egnininkas, gintragyslininkas

neurologija - egnagyslyninkystė, gintragyslininkystė

neurologinis - egnagyslinis, gintragyslinis

neuroma - egnauglis, egnaauglis, gintraauglis

neuronas - egnė, egnaląstė, gintrė, gintraląstė

neuropatologija - egnėligė, gintraligė

neuroreabilitacija - egnių sveiksena, egnėląsčių sveiksena, gintrąlasčių sveiksena

neurotransmisija - egnaląstelinė persiųstis, gintraląstelinė persiųstis

neutralizuoti - nukenksminti, suneveiklinti

neutralus - niekatras, bešališkas, nepriklausomas

neutrinas - niekatrelė

neutronas - niekatriukas

niktofobija - tamsos baimė

niuansas - atspalvis, atšešėlis, vingrybė, įmantrybė

Niutono reflektorius - šoninė atspindyklė

niša - išduoba, šova, uoksas

niuansas - atspalvis, vingrybė, įmantrybė, atšešėlis

niveliuoti - vienodinti, lyginti

nocebo efektas - išsiteigimas, neigiamas įsiteigimas

nociceptoriai - skausmitikliai

nomadinis - klajoklinis, klajojantis

nomenklatūra - pavadinimynas, vardynas

nomofobija - beryšiobaimė

nonilijonas - trisdešimtonas [1]

nonsensas - absurdas, beprasmybė, nesąmonė

norma - 1) nuostata 2) saikas, seikmena

normatyvas - nuostata

normalus - įprastas, paprastas, pritinkamas, prideramas, tinkamas, deramas, žmoniškas

normuoti - seikėti

nostalgija - ilgãtvė, ilgastis, ilgesys

notacija - žymėsena

notaras - raštininkas, raštintojas

novatoriškas - naujoviškas

novatorius - naujovininkas

nudistas - nuogalius

nufilmuoti - įvaizdrinti

nukleonas - branduolėlis

numizmatas - monetininkas

numizmatika - monetininkystė

nutacija - apyringis, ringavimas

[1] - Žr. paaiškinimą prie žodžio "gugolas".