Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

H

G

I


Svetimžodis - Vertimas

hadėjas - žemėgima

halas - 1) ratilas (saulės), drignė 2) apgaubas (žvaigždijos)

haliucinacija - kliedesys

haliucinogenas - kliediniklis

haliucinogeninis - kliedinantis

halogenas - druskuolis

halogenidas - druskainis

haloterapija - gydymas druskomis

hamakas - sūpuoklė

haploidinis - viengubasis

harmonija - darna, sandermė, sąskambis

harmonizavimas - sanderminimas

harpūnas - ietstrėlė

haubica - toliašaudė patranka, toliatranka

hedonistas - malonumų mėgėjas, malonumų mylėtojas

hečbekas - atvožgális, atvožiamu galu

hegemonas - viešpats, valdovas, vadas

heksagonas - šešiakampis

hektaras - šimtaris

helikalinis - priešsaulėtekinis

helikopteris - malūnsparnis

heliocentrinis - su Saule viduryje, Saulės saistuma [1]

helioseismologija - saulės drebėtyra

helmintas - kirmėlė

helmintinis - kirmėlinis

hemangioma - kraujagumbis

hematidrozė - prakaitavimas krauju

hematologas - kraujonis, kraujotyrius, kraujotyrininkas

hemihiperplazija - dalinis išvešėjimas

hemodializė - kraujo valymas

hemodinaminis - kraujotakinis

hemoglobinas - kraujo dažalas

hemolizė - kraujonyka

hemopoezė - kraujodara

hemoragija - kraujavimas

hemoraginis - kraujuojantis

   hemoraginis insultas - išsiliejiminis kraujotrikis

hemorojus - išangės išvarža

hemostazė - kraujostova

hemotoksinas - kraujanuodis

hepatitas - kepenodaga, skependaga

hepatitinis - kepeninis

hepatocitas - kepenų ląstelė

hepatomegalija - kepenų padidėjimas, kepenų išdidėjimas

hepeningas - atsitikalionė

heraldika - paženklystė

herbas - paženklis (valstybės, miesto, giminės)

herbicidai - nužoliklis, žolianuodis

hermetikas - užsandaralas

hermetinti - sandarinti

hermetiškas - sandarus, aklinas

herojus - 1) karžygys, didvyris; 2) dideivis

heterogeninis - įvairialytis, kelialytis, įvairiadalis, keliadalis

heteroseksualas - motermylys, netapatmylys

heteroseksualė - vyrmylė, netapatmylė

heteroseksualumas - netapatmylystė

heterotopinis - kitavietinis

hibridas - mišrūnas, mišruolis

hibridinis - mišrus, mišrūniškas

hibridizacija - mišrinimas, mišrūninimas

hidragyvis - vandengyvis

hidratacija - 1) vandenėjimas 2) brinkimas

hidratas - vandenainis

hidratuoti - 1) vandenėti 2) pabrinkti

hidraulika - skystyba

hidraulinis - 1) skystinis, skysčiaslėginis 2) slėginis (skystis)

hidrauliniai bandymai - vandentiekio bandymai

hidridas - vandenilainis

hidrinimas - vandenilio prijungimas, vandenilinimas

hidro - vandens

hidroakumuliacinis - vandenį kaupiantis

hidrobiontas - vandengyvis

hidrocefalija - galvos vandenė

hidroelektrinė - vandens gintrykla

hidroenergija - vandens agna

hidrofilinis - įsivandinantis, traukiantis vandenį

hidrofobija - 1) vandens baimė 2) nesudrėgstamumas, nesušlampamumas, nelipnumas

hidrofobiškas - 1) bijantis vandens 2) nesudrėgstantis, nesušlampantis, nelipnus (paviršius)

hidrofonas - povandeninis įgarsiklis [2]

hidroforas - 1) vandens siurblys (su slėgine talpa) 2) slėginė talpa

hidrogeologas - požemvandininkas [3]

hidrogeologija - požemių vandentyra

hidrogeologija - požemių vandentyra

hidrogeologinis - požemių vandens

hidrogeodinamika - požemių vandens tekėtyra

hidrografija - vandenyba

hidrografinis - vandenybinis

hidroizoliacija - 1) apsauga nuo drėgmės, apsauga nuo vandens, vandens atribojimas 2) vandens atribiklis

hidroizoliacinis - apsaugantis nuo vandens, apsaugantis nuo drėgmės

hidroksidas - vandendeginis

hidrolipidai - vandriebelės

hidrolizė - vandenjunga

hidrologas - vandonis, vandentyrius, vandentyrininkas

hidrologija - vandentyra

hidrologinis - 1) vandentyrinis 2) vandeninis

    hidrologinė sausra - pérsausa, vandens telkinių persausėjimas

hidrometeorologija - krituliotyra

hidrometrija - vandens matuosenyba

hidronimas - vandenvardis

hidronimija - vandenvardžiai

hidronimika - vandenvardystė

hidroponika - vandirvystė

hidroponinis - vandirvinis

hidrosfera - vandengaubas

hidrostatinis - vandenstovus

hidrotermija - požemių vandens šylotyra

hidroterminis - požemių vandens

hidrozolis - vandens klampalas

hieroglifas - vaizdrašas

higiena - sveikatingumas

higieninis - sveikatinis

higieniškas - sveikatingas

Hipatija [4] - Ypatija

hiperaktyvus - nenuorama, padagus, agnus, viekus, guvus, mitrus, smagus, skubrus, smarkus, spėrus, vidrus, nepasėda

hiperbarinis - padidinto slėgio

hiperbolė - dviskreitė

hiperbolizuojama - perdedama, išpučiama

hiperboloidas - sąridulė

hiperemija - įsikraujinimas

hipermetropija - toliaregystė

hiperonas - stipraveikė (dalelė)

hiperplazija - išvešėjimas

hipertenzija - perslėgis

hipertenzinis - per daug slegiantis

hipertonija - subliuškimas, susitraukimas (ląstelės)

hipertoninis - subliuškinantis

hipertrichozė - gauruotumas

hipertrofija - sustorėjimas

hipertrofinė kardiomiopatija - širdies raumens sustorėjimo liga

hipertrofuoti - sustorėti

hiperventiliacija - persiorinimas

hipnotizavimas - migdoninimas

hipnotizuojantis - migdoninantis, užburiantis

hipnozė - miegonė

hipocikloidė [5] - riedlankis apskritime (vienas), riedlankynas apskritime (tęstinis)

hipodromas - jojitakis

hipofizė - pasmegenukas, posmegeninė liauka

hipoglikemija - išsisaldėjimas (kraujo)

hipokampas - atmintelė [6]

hipoksija - dusnumas, deguonies stygius, deguonies badas

hipoksinė hipoksija - dusulinis dusnumas

hipoteka - įkeitimas

hipoterapija - gydymas žirgų pagalba

hipotermija - atvėsis, atvėsimas

 ištiko hipotermija - atvėso

hipotetinis - spėjotinis, spėjamas, numanomas

hipotezė - spėjinys, prielaida

hipotonija - išsipūtimas

hipotoninis - išpučiantis, pučiantis

histologija - audiniotyra, audinių tyrimas

holocenas - nuledynėjimas

holograma - erdvėvaizdis

holografija - erdvinis įvaizdinimas

homeomorfija - persipavidalinimas, pavidalokytis

homeopatas - atskiedalininkas

homeopatija - vaistų atskiedimas

homeopatinis - atskiestinis, atskiestas (vaistas)

homeopatinis vaistas - atskiedalas

homeostazė - pastovumas

hominidas - žmogalas

homofobas - prieštapatmylys

homofobija - prieštapatmylystė, tapatmylių nepakanta

homosapiens - protingasis žmogus

homoseksuali - motermylė, tapatmylė, žydra

homoseksualumas - tapatmylystė, žydrumas

homoseksualus - vyrmylys, tapatmylys, žydras

homogeninis - vienalytis

horizontalus - gulstinas

horizontai - toliai

horizontas - regratis

hormonas - skatiklis

hospisas - globinyčia

hospitalizacija - gydymas ligoninėje

hospitalizuoti - paguldyti į ligoninę, gydyti ligoninėje

hostingas - priegloba

humanitarinė - žmogiškoji, žmogiškuminė

  humanitarinė pagalba - buities atkūrimo pagalba, įbuitinanti pagalba, pagalba buičiai, buities atstatymo pagalba

  humanitarinė krizė - buities žlugimas, žlugusi buitis

humanizmas - žmogiškystė, žmogiškumas

humanoidas - žmogainis

humanoidinis - žmogainiškas

humoras - juokavimas, pajuokavimas, pokštavimas

   humoro jausmas - gebėjimas pajuokauti, juokavimo pojūtis

   turi humoro jausmą - sugeba pajuokauti, moka pajuokauti, supranta juokus, linksmos širdies, linksmų plaučių, šmaikštus, turi pojūtį juokams, išlavintas pojūtis juokams

humoristas - juokautojas, pokštautojas, pokštininkas

humusas - puvenos

[1] - Kai kalbame apie Saulės saistumą, mums nereikia papilomai aiškinti, kad ji yra viduryje, lygiai kaip kalbėdami apie Jupiterio saistumą, t.y. apie Jupiterį su visais jo palydovais mes nesakome Jupitercentrinė saistuma, o tiesiog sakome Jupiterio saistuma ir pal.

[2] - Visiškai nėra būtinybės į vandenį nardinamą ir tam pritaikytą įgarsiklį užvadinti atskiru žodžiu, nes tokių terpių, kuriose jis gali veikti, gali būti begalė ir atskirų pavadinimų kūrimas tik dar labiau apsunkintų pažinimą.

[3] - Labai keistas yra lietuvių įprotis visada naudoti šaknį „vanden“, vietoj šaknies „vand“, o juk pastaroji yra trumpesnė ir nepersipina su jokia kita kaip tik vandens apibūdinimo šaknimi. Manau naudoti trumpesnę šaknį būtų patogiau, nes žodis gaunasi trumpesnis, o ir naujo žodžio prasmė dėl to nenukenčia.

[4] - "Hipatija" senovės graikų kalbos žodis "Ὑπατία [ypatija]" palygu, kad kilęs iš lietuviško žodžio ypatus, ypatingas, nes ji buvo ypatinga, iškirtinė moteris.

[5] -Žr. paaiškinimą prie žodžio „cikloidė“.

[6] - Graikai "hipokampą" (gr. jūrų arkliukas) ir jūrų arkliuką vadina tuo pačiu vardu. Žinoma, jei panaudotume tiesioginį vertimą, tai toks vertimas susilauktų daugybės Lietuvos mokslininkų ir kalbininkų pajuokos, nors tuo tarpu graikams net ir toks "hipokampo" pavadinimas nėra juokingas.