Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

D

Č

E


Svetimžodis - Vertimas

Daisono sfera - apgaublys

daktaras - 1. gydytojas 2. žiniūnas (mokslo)

daktiloskopija - pirštoskaita

dantistas - dantininkas [1]

daugiakomponentė - daugiadėmeninė, daugiasandė

deaktyvuotas - suneveiklintas

dearuoti - nuorinti

debatai - ginčai

debetas - 1) pasiskola 2) kairumė (apskaitoje)

debetuoti - pasiskolinti, skolintis

debitorius - pasiskolintojas, skolininkas

debiutantas - pirmą kartą pasirodantis

debiutas - pirmasis pasirodymas

debiutuoti - pirma kartą pasirodyti

decentralizacija - išskirstymas, išskaidymas, ištelkminimas

decentralizuotas - pavieninis, išsiskirstęs, išsiskaidęs, ištelkmintas

decentruotas - pasislinkęs į šoną, išsividurinęs

dedikuoti - paskirti

defekacija - tuštinimasis, kakojimas

defektas - kliauda, trūkumas, pagadas, yda

defilbliriatorius - raumenų sąvirpintuvas

deficitas - trūkumas, nuostolis, nepriteklius, stoka

deficitinis - trūkstamas, nuostolingas

definicija - apibrėžimas, apibrėžtis

deforestacija - miškų naikinimas, numiškinimas

defliacija - pervertystė

defloracija - nekaltybės atėmimas

deformacija - išsilankstymas, išsipavidalinimas, iškrypimas, išsiskvarminimas, susilankstymas, iškreivinimas

deformuoti - iškreipti, išlenkti, išpavidalinti, išskvarminti, iškreivinti, išlankstyti

degazacija - nu(si)dujinimas

degradacija - menkėjimas

degeneracija - 1) nusigimimas, išsigimimas 2) perslėgis (dujų)

degeneruoti - 1) nusigimti, išsigimti 2) persislėginti

degustacija - ragautė, skanautė

degustavimas - ragavimas, skanavimas, gardavimas, skomėjimas

dehidratacija - išdžiūvimas, išsausėjimas

dehumanizuojantis - nužmoginantis

deindustrializacija - išpramonėjimas

dekagonas - dešimtkampis

deklaracija - viešraštis

deklaratyvus - apviešus

deklaruoti - apviešinti

deklinacija - viršuma (dangaus) [2]

dekoduoti - atslėpinti

dekoheracija - išsitinkinimas

dekolonizacija - išsinausėdystė

dekoltė - iškirptė

dekompresija - išsislėginimas

dekoracija - puošmuo, puošmena, papuošimas, pagražas

dekoras - puošyba, apdaila

dekoratyvinis - puošybinis

dekoratorius - puošininkas, puošėjas

dekoravimas - puošimas

dekoruotas - išpuoštas, papuoštas

dekoruoti - puošti

dekretinės atostogos - motinystės atostogos

delegacija - pasiuntinija

delegatai - pasiuntiniai

deleguoti - išsiųsti, pasiųsti

delikatesas - gardumynas, skanėstas, gardėsis, skanumynas

deltaplanas - skraidyklė

demarkacinis - atribojantis

demencija - silpnaprotystė

demilitarizacija - nukarinimas, nuginklinimas

demobilizacija - ištelkimas

demografija - gyventojų prieaugis, liaudgausa

demokratija - liaudvaldystė

demokratiškas - 1) liaudvaldiškas 2) liaudiškas

demonas - aitvaras, kaukas, laimykas, barzdukas, švitelis, pūkis

demonstracija - 1) eitynės 2) išparodas, tvaipa 3) išparodymas, išrodymas

demonstracinis - išparodomasis, tvaipinis

demonstrantas - išparodininkas, tvaipininkas

demonstruoti - rodyti, parodyti, išparodyti, tvaipinti

demontuoti - nurinkti, išrinkti, išnarstyti, išardyti, nuardyti

dendritas - atšakėlė

dendrochronologija - rievėtyra

dendrologas - medininkas, medityrius, medityrininkas

dendrologija - medityra

dendrologinis - mẽdinis

denominacija - pervardinimas, pervertinimas

denonsacija - nusutartinimas

denonsuoti - nesutartinti

departamentas - padalinys, skyrius

depalatalizacija - išsiduslinimas

depiliacija - nupláukinimas

depoliarizacija - 1) persikeitimas 2) išsiašigalinimas

depopuliacija - sangyvos mažėjimas

deportuoti - tremti

depozitas - 1) indėlis, pasauga 2) užstatas

depresija - prislėgtumas

deputatas - atstovas

dermatitas - ododaga

dermatologas - odagydys, odos gydytojas

dermatologija - odogyda

dermatozė - odos liga

desantas - 1) išsilaipintojai 2) išsilaipinimas

desantinis - išsilaipinamasis, išsilaipintinis

desantuotis - išsilaipinti (sausumoje, vandenyje); išsimesdinti (ore)

desertas - gardėsis, gardumynas, garduolis

desinchronija - išsivienalaikinimas, išsiritminimas

desinchroninis - išvienalaikinantis, išritminantis

desinchroniškas - išsivienalaikinantiškas, išsiritminantiškas

desinchroniškumas - išsivienalaikiškumas, išsiritmiškumas

desinchronizacija - išsivienalaikystė, išsiritmystė

desinchronizatorius - išvienalaikintojas, išritmintojas

desinchronizavimas - išvienalaikinimas, išritminimas

deskriptyvinis - aprašomasis

desperacija - neviltis, beviltiškumas

desperatiškas - beviltiškas

destabilizacija - krikdymas

destabilizavosi - pakriko

destiliuotas (↗ distiliuotas)

destrukcija - ardymas, irimas, griovimas, ūriojimas, naikinimas

detekcija - suradimas

detergentas - ploviklis

detektorius - 1) aptiktuvas, ieškiklis 2) jutiklis

detergentas - ploviklis

detonatorius - sprogdiklis

detoksifikacija - atnuodystė

detoksikacija - atnuodijimas

detoksikuoti - atnuodyti (žr. "toksinai")

detonacija - išsprogėjimas

detonatorius - sprogdiklis

detonavimas - išsproginimas

detonuoja - išsprogėja

detonuoti - išsproginti

devalvacija - nuvertėjimas

dezertyras - bėglys, pabėgėlis (iš kariuomenės)

dezinfekcija - nuužkratinimas

dezinformacija - nuožinios (dgsk.), nuožinia (vnsk.)

dezinformuoti - nužinyti

dezodoracija - nukvapinimas

dezodorantas - nukvapiklis

dezodoratorius - nukvapyklė

dezodoruoti - nukvapinti, panaikinti kvapą

diachronija - nuoseklumas

diafragma - 1) perdanga, plėkšnė 2) prošvaita

diagnozė - nuospręstis, atpažinimas

diagnostika - patikra, atpažinimas, nustatymas

diagnostikas - tikrintojas

diagnostinis - pažinamasis, nustatantysis, patikrinamasis, tikrinamasis

diagnozuoti - atpažinti, nustatyti

diagonalė - įstrižainė

diakritinis - raidkeitinis

dialektas - tarmė

dialektizmas - tarmybė

dialektologija - tarmėtyra

diamagnetikas - pamagnetulys

diametralus - skersmenas

diametras - skersmuo

diapazonas - apimtis, apymojis

diarėja - viduriavimas

didaktinis - pamokantis

dielektrikas - negintrys (žr. žodį "gintra")

dieta - mitinsena

dietistė - mitybininkė

dietologė - mitybtyrininkė

diezas - ploniklis

diferenciacija - susiskirstymas, paskirstymas, skirtybė, skirtumas

diferencialas - dvisūkis

diferencialinis - 1) pokytinis (skaičiavimas) 2) paskirstantis

diferencijuotas - suskirstytas, paskirstytas, prisiskyręs

diferencinis - skirtuminis

difraguoti - išskleisti

difrakcija - išsiskleidimas

difrakcinė gardelė - išskleidžianti gardelė

difraktometras - išsiskleidimatis

difterija - krupas

difuzija - maišatis

difuzinis - išsklaidytas

dikcija - tarsena

diktantas - skaitinys

diktatas - primetinystė

diktatorius - primetėjas

diktofonas - garsrašis, garsarašis

diktorius - pranešėjas

diktuoti - 1) įsakinėti, primesti, įteigti 2) persakyti, persakydinti

dilitacija - išsiplėtimas, išsipūtimas

dilitacinė - išsiplėtusi, išsipūtusi

dimensija - matmuo [3], išmatavimas

dimeris - tamseklis

dimonimas - miškovardis

dinamika - 1) kismas, kitimas, kaita 2) judrumas

dinamiškas - kintantis

dinamiškai pastovus - vienodai kintantis, nuolat besikeičiantis, nuolat atsinaujinantis

dinozauras - ropliūnas, slibinas

diodas - šviestukas

dioksidas - dvideginis

dioptrija - lūža

diploidinis - dvigubasis

diplomatas - nešyklė

diplomatinė atstovybė - pasiuntinybė

direkcija - vadovybė

direktorius - vadovas (pvz. įmonės), viršininkas

disbakteriozė - nusigyvukinimas

disbalansas - išsiderinimas, pusiausvyros nebuvimas, bepusiausvyra

   atsiranda disbalansas - prarandama pusiausvyra

disbiozė - nusigyvukinimas

disciplina - 1) drausmingumas 2) dalykas, atšaka (mokslo)

disciplinuotas - drausmingas

disciplinuoti - drausminti

diseminuotas - išplatintas

disidentas - atskalūnas

disimiliacija - išsipanašėjimas, išsipalygėjimas, išsitapatėjimas, ištapatinimas

disipacija - sklaida, išsklaidymas

disjunkcija - atojungtis

disharmonija - nedarna, nesuderinimas, nedarnumas

diskas - skritulys, apskritinys, skritas,   skritynė, skritinys, apskritukas

diskomfortas - nepatogumas

diskontas - nuolaida

diskontuoti - nuleisti

diskreditacija - šmeižtas

diskredituoti - šmeižti, juodinti

diskriminacija - nelygiateisiškumas, nelygovė

diskriminuoti - išlygovinti

diskursas - šnekta

diskursyvus - išsamprotautas

diskusija - pašnekesys, pokalbis

diskutuoti - šnekučiuotis, kalbėtis

diskutuotinas - svarstytinas

dislokuoti - įkraustyti, įkurdinti, išstatyti, išdėstyti

dismenorėja - mėnesinių sutrikimas

disociacija - iširimas

disonansas - 1) neskambis 2) nesiderinamumas

dispepsija - virškinimo sutrikimas

dispersija - 1) prasiskleidimas 2) sklaida

displazija - neaugimas, nesivystymas

displėjus - vaizdmena

disputas - ginčas

distancija - nuotolis, atstumas

   distancijos ilgis - nuotolis, atstumas

distancine - nuotoline

distiliacija - išgryninimas, nuogarystė

distiliavimas - išgryninimas, nuogariãvimas

distiliuotas - išgrynintas, nuogãrinis

distiliuoti - išgryninti, nuogãrinti

distopija - bedvasystė

distopinis - bedvasis

distribucija - paskirstymas, išskirstymas

distrofija - nuomitis

distrofikas - numitėlis

ditirambas - išgyros, liaupsės, garbsta

diuretikas - myždiklis

diuretinis - myždinantis, šlapimą varantis

diversifikacija - įvairovinimas

diversifikuoti - įvairovinti

dizainas - apipavidalinimas, pavidalumas

  sukurti dizainą - apipavidalinti

dizaineris - apipavidalintojas

dizenterija - žarnodaga

dizigotinis - iš skirtingų gemląsčių, nepalygus

dogma - nuostata

dokas - užuplauka

doktrina - sąmislas

dokumentacija - apraštinimas

dokumentas - raštinys [4], raštas

dokumentavimas - raštinimas

dokumentuoti - raštinti

dokumentinis - tikrovinis

domenas - tinklovardis

dominantas - vyrautojas

dominantinis - vyrautinis

dominija - valstybiukė

dominuoti - vyrauti, bujoti, būti svarbiausiam

domkratas - kėliklis, pakėliklis

donacija - šalpa, šelpinys

donatorius - šelpikas

donoras - sušelpėjas, šelpėjas

donorinis - sušelptinis, šelptinis

donorystė - šalpa, šelpimas

dopaminas - mogiklis

dopingas - jėgalas

Doplerio efektas - bangenimas

dorsolateralinis - priekinė viršutinė (smegenų žievė)

dozė - davinys, dovis, duosnis, gausnis, gavinys, siekas, saikas

dozatorius - seikiklis

dozuoti - seikėti

    perdozuoti - persiseikėti

draiveris - 1) saitis [5]  2) vairuotojas

drakonas - slibinas

drakonidai - slibininukai

dramatiškas - sukrečiantis, skaudus

dramatizuoti - perdėti

draperija - klostuotė, klostinys

drapiruojasi - raukšlėjasi, garankščiuojasi

drapiruotė - klostinys

drastiškas - ryžtingas, kraštutinis

dredai - veltenos, sąvėlos

dreifas - plūduriavimas

drenažas - nusausinimas, sausinsena

drenuoti - sausinti

dresiruoti - klusninti, muštruoti

dresiruotojas - klusnintojas, muštruotojas, užkalbėtojas

dreskodas - apsirengsena

dresūra - klusninimas, muštra [6]

driftas - slydavimas [7], čiūžavimas

drifteris - slyduotojas, čiūžiuotojas

driftinti - slyduoti, čiūžuoti

drimonimas - miškovardis

drimonimika - miškovardystė

dronas - 1) skraiduolis 2) savivaldis

duombazė - duomenynas

dualizmas - dvilypumas

dubleris - antrininkas

dublis - dvynas

dubliuoti - dvyninti

duetas [8] - duetas, dvejetas

duodeninis - dvylikapirštinis

dušas - purkšlys, purkštuvas

DVD - talpusis skaitmeninis skritinys (TSS)

Dzeusas [9] - Dievas, Dzievs, Dzevs

džekfruitas - duonmedis

džemperis - megztinis (storesnis), megztukas (plonesnis)

džipas - visureigis

[1] - Lotynų kalbos žodis „dentes“ atitinka lietuviškąjį dantys, tačiau lietuvių kalboje turi būti kitokia priesaga, nei lotynų kalboj („istas“ yra sulietuvinta lotyniška priesaga).

[2] - Žodžiai platuma ir ilguma atsirado tiesioginio vertimo iš lotynų kalbos pasekoje, o pastarojoje atsirado matyt nuo tada kai žmonių supratimu žemė buvo plokščia ir tuomečiai žemėlapiai turėjo ilgį ir plotį. Tačiau šiomis dienomis labai sunku suprasti kur yra rutulio plotis, o kur ilgis ir pagal tai mėginti atsiminti ilgumą ir platumą. Visi dangaus kūnai turi tam tikrą ašį aplink kurią sukasi, jos ilgį ar augštį ir turi skersmenį, tad būtų daug paprasčiau jei matavimų pavadinimai būtų susieti su ašimi, skersmeniu, pusiauju, sukimusi ar pal. tikrai žinomom savybėm, o ne su ilgiu ir pločiu, kurie gali būti betkuria kryptimi. Todėl tiksliai vietai rutulyje nustatyti reikėtų naudoti aiškius pavadinimus, pvz.: sukuma – nusakant poslinkį rutulio sukimosi kryptimi, o nuo pusiaujo arba ašies kryptimi – viršuma. Šie žodžiai turėtų būti naudojami tiek žemės rutuliui, tiek dangaus rutuliui, lygiai taip galima naudoti saulės saistumos rutuliui, saulės rutuliui ir t. t., nes jei kiekvieno rutulio vietumoms galvosime naujus pavadinimus, tai galų gale pasiklysime tarp tų pavadinimų. Vienintelis dalykas, kuris yra svarbus ir turėtų būti nusakomas atliekant šiuos skaičiavimus, tai atsparos taškas tiek sukumos, tiek viršumos atveju.

[3] - Atitinkamai ir trumpinys „3D“ turėtų būti keičiamas į „3M“.

[4] - Šiais laikais „dokumentas“ įgijo plačiai naudojamą, tačiau siauresnę prasmę, nei žodis raštas. Raštas lietuvių kalboje turi tris reikšmes, viena jų tai lapas su įvairiais duomenimis ar pal., kita reikšmė yra kokio nors paviršiaus išmarginimas, o trečiąją reikšmę galima nesunkiai atskirti naudojant žodį rašysena. Tai gi vietoj žodžio „dokumentas“ teisingiausia būtų vartoti naują žodį, pvz. raštinys. Tokiu būdu atskirtume visas tris reikšmes.

[5] - Lietuvos kalbininkų buvo pasiūlytas žodis tvarkyklė, tačiau išgirdus pastarąjį žodį iškart kyla mintys apie tai ką gi dabar man ta tvarkyklė tvarkys, t. y. iš kokios netvarkos darys tvarką, o gal dulkes nuo rinkmenų nupūs? :) Iš tiesų tai "driveris" skaitliuotuvuose yra ta roštininė dalis, kuri susieja, susaisto, susyja įrenginį su skaitliuotuvu, tai yra tarsi toks pagalbinis saitas tarp skaitliuotuvo ir įrenginio, kuris padeda jiems vienas su kitu suartėti, susidraugauti, susipažinti, o ne sutvarko įrenginį su skaitliuotuvu, tad žodis saitis  yra daug arčiau esmės.

[6] - Manoma, kad šis žodis kilęs iš lenkiško žodžio „musztrować“, o lenkiškasis žodis kildinamas iš vokiško mustern (liet. apžiūrėti, patikrinti). Nors lietuvių kalboje viskas yra žymiai paprasčiau mušti -> muštra (pvz. ėda -> ėdra)  arba kitaip tariant mušimu versti ką nors daryti. Žinoma, laikui bėgant žodis muštra įgijo platenę reikšmė ir tapo tiesiog besąlyginiu paliepimų ir nurodymų vykdymu. Kadangi šis žodis savo esme nenutolsta nuo dalyko esmės ir atitinka naujų lietuviškų žodžių darybą, tad jis yra lietuviškas arba gali būti vartojamas kaip tinkamas lietuviškas žodis.

[7] - Yra sugalvotas gan gražus naujadaras šonaslydis, bet jis ne itin tinkamas, nes iš tokių sudurtinių žodžių sunkiai pasidaro veiksmažodžiai. Šiuo atveju „driftinti“ būtų „šonaslysti“? O jei „driftinama“ (prasukant važio ratus) tiesiai, tai „tiesiaslydis“? Sudurtiniai žodžiai lietuvių kalbai yra svetimas dalykas, ypač veiksmažodžių srityje, todėl jų reikia vengti kiek tik įmanoma.

[8] - Šiaip tai gal net ir žodis duetas galėtų būti naudojamas, nes jis yra sudarytas tai pat kaip ir kiti lietuviški skaitvardžiai vienetas (vienas + etas -> vienetas), du + etas -> duetas.

[9] - Šis žodis neteisingai išverstas iš graikų kalbos. Vertėjas graikišką užrašymą Ζεύς, perskaitė taip lyg trečia raidė būtų „u“, tačiau graikiškai yra tariama zefs. Žodžių kilmės žodynuose rašoma, kad šis žodis kilęs iš kažkokios tai senovinės „proto-indo-europiečių“ kalbos žodžio *dyḗws [dievs]. Manau reikėtų paprasčiausiai patikslinti, kad šis žodis yra kilęs tiesiog iš lietuviško žodžio „dievas“. Dzūkiškai tariant Dievas (Dzevs) taip girdėtume - zefs. Taip kad graikų Ζεύς yra visiškai tas pats lietuvių vartojamas žodis „Dievas“ (latv. Dievs) ar pal., bet tik ne „Dzeusas“, „Zeūcas“, „Zeūsas“ ar pal.