Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

R

P

S


Svetimžodis - Vertimas

racionalus - apgalvotas, pagrįstas, pagrįstai mąstantis

racionalizuoti - pagrįstai apmąstyti

racionas - parinkinys (maisto)

radiacija - spinduliuotė

radialinis - spindulinis

radianas  - spindulankis

radiantas - menamas šaltinis, įsivaizduojamas šaltinis

radiatorius - 1) šildytuvas (namuose) 2) aušintuvas (važyje, skaitliuotuvuose ir kt.)

radikalas - šaknis

radikalus - kraštutinis

radikulitas - nugaros smegenų šaknelių uždegimas, nugaros pasmegenio uždegimas, nugarodaga

radioaktyvus - spindulingas

radioterapija - gydymas spinduliuote

rafinuotas - 1) išvalytas (aliejus) 2) išlavintas (skonis)

rajonas [1] - apylinkė, valsčius, pavietas, apskritis, sritis

raketa - strėlmė

raketė - ranketė

raktas [2] - 1) rikiuosena (duomenyne) 2) laikmena, atmintukas 3) slaptažodis

rakursas - požiūrio kampas

randomizuoti - atsitiktinai parinkti

raportas - ataskaita

raportuoti - išataskaitinti

rasė - veislė, rūšis, padermė

ratifikuoti [3] - patvirtinti

rauteris - potinklio kurtuvas

reabilitacija - 1) sveikėjimas, sveikatinimas, atsistatymas 2) išteisinimas, pripažinimas nekaltu, gero vardo sugrąžinimas

reabilitacinis - sveikatinantis, atstatantis

reagentas - sąveikiklis

reaguos - 1) veiks, sąveikaus 2) elgsis

reaguoti - 1) veikti, sąveikauti (medžiagotyroje) 2) atkreipti dėmesį, atsižvelgti, atsiveikti, elgtis

reakcija - 1) atliepa, atoveika, atoveikis, atveikavimas, atveika, atoveiksmis, poveikis, požiūris, pastabumas, elgsena 2) sąveika (medžiagotyroje („chemijoje“))

reaktyvinis - atoveikinis

reaktyvus - atoveikus

realiai - iš tiesų, iš tikrųjų

realijos - tikrybės

realistas - tikrovininkas

realistinis - tikrovinis

realistiškas - tikroviškas

realistiškumas - tikroviškumas

realizavimas - 1) įgyvendinimas 2) pardavimas

realizmas - tikrovystė

realizuoti - įgyvendinti, panaudoti

realybė - tikrovė, tikrenybė

realumas - tikrumas

realus - 1) tikras, įmanomas, einamas 2) neapibrėžtas

reanimacija - 1) (at)gaivinimas 2) atgaivykla

reanimatologas - atgaivininkas

reanimatologija - atgaivintyra

recenzija - įvertinys

recenzorius - vertintojas

recepcija - 1) priimamasis 2) priimtis

receptas - sandraštis [4]

receptyvus - imlus

receptorinė endocitozė - lietiminis gaužimas

receptorius - 1) gaviklis, jutiklis 2) lieslė

receptūra - gaminsena

recesija - nuosmukis

recesyvinis - užgožtinis, užgožiamasis, nustelbtinis, nustelbiamasis

recidyvuojantis - grįžtamasis, sugrįžtantis

recidyvistas - nusikaltautojas

recipientas - priimantysis, priėmėjas, sušelpiamasis

redagavimas - atitvarkymas, sutvarkymas

redaguoti - atitvarkyti, sutvarkyti, tvarkyti

redukcija - įsikrūvinimas

reduktorius - 1) sankrumplis 2) stabdiklis (dujų) 3) išsikrūvinys

redukuojasi - išsikrūvina

redundacija - perteklius

reeksportas - pertiekimas

reemigrantas - parvykėlis, pargrįžėlis, sugrįžėlis, parkakėlis

referendumas - balsuotė

referentas - pranešėjas

refleksas - ataliepas, atsakas, ataveiksmis

reflektyviai - ataliepiančiai, atsakančiai

reflektorius - 1) atšvaitas 2) atspindėtuvas

reflektuoti - 1) atspindėti, atmušti 2) susikaupus mąstyti, tinkamai mąstyti

refliuksas - išsravėjimas

  gastroezofaginio refliukso liga - stemplės uždegimas dėl išsravėjimo

refliuksinis - išsravėtinis

reforma - pertvarka, pokytis

reformacija - pertvarkymas

reformistas - pertvarkininkas

reformuoti - pertvarkyti

refrakcija - švieslauža

refraktorius - švieslaužis

refrižeratorius - šaldiklis

regeneratas - atgaminys, atkūrinys

regeneracija - atsigaminimas, atsikūrimas, atsinaujinimas, atsistatymas, atsiauginimas

regionas - apskritis, apylinkė, pavietas, sritis

registras - sąvadas

registratorius (vaizdo) - įvaizdryklė

registruoti - 1) užsaugoti 2) įraštinti

reglamentas - įstatai

reglamentuoti - įraštinti, nustatyti įstatus

regolitas - dulkainis

regresas - atžanga

regresija - 1) nuoseka 2) atžangėjimas

reguliarus - dėsningas, pastovus, nuolatinis

reguliacija - riktavimas, atitaikymas, atitinkinimas, derinimas, stygavimas

reguliatorinis - riktuotinis, atitaikintinis, atitinkinantinis, derintinis, styguotinis

reguliuoti - riktuoti [5], atitaikyti, atitinkinti, derinti, styguoti

reidas - patikravimas

reitingas - įvertinimas

reinvestuoti - atolėšinti

reketininkas - reiklūnas

reklama - apskelba

rekombinacija - 1) persidėstymas, persiderinimas 2) išsikrūvinimas

rekombinavimas - 1) perdėstymas, perderinimas 2) išsikrūvinimas

rekomendacija - 1) patartis (pvz. raštas apie   tai, kuri prekė geresnė), prirodymas 2) patarimas, pasiūlymas 3) pagirtis (pvz. darbuotoją giriantis raštas)

rekomenduoti - pasiūlyti, patarti

rekonstrukcija - 1) pertvėrinimas, pertvėrimas, atkūrimas, atnaujinimas,   atstatymas, atitvarkymas, pertvarkymas, perstatymas 2) atkūrinys, atstatinys, pertvėrinys

rekonstruoti - pertvėrinti, atkurti, atnaujinti, atstatyti, atitvarkyti, pertvarkyti, perstatyti

rekordas - išskirtinis pasiekimas, antsiekis

rekordinis - antsiekinis, pats pačiausias, pats didžiausias, skaitlingiausias, ilgiausias, plačiausias...

rekošetuoja - atšoka

rekreacija - atkūrimas

rekreacinis - atgyvinantysis, atkuriantysis

rektalinis - išanginis

rektascencija - sukuma [6] (dangaus)

rektorius - viršininkas, vadovas, valdytojas

rektoratas - 1) vadovybė 2) vadovybės patalpos

rekuperacija - 1) šylomaina 2) pargrąžinimas, atgavimas

rekuperacinis - 1) šylomaininis 2) pargąžinantis, atgaunantis

rekupertorius - šylmainys

relaksacija - atsipalaidavimas

reliatyvumo teorija - sąsietumo apsaka

reliatyvus - lygstamas, sąlyginis, santykinis

religija - tikyba

reliktas - išlika

reliktinis - likuminis

relikvijos - šventenybės

relikvijorius - šventenybinė

reljefas - nelygumynas, gruõblynas, gūbrynas

remediacija - atsivalymas

remontas - atnaujinimas, taisymas

remontuoti - atnaujinti, taisyti

remontuotojas - atnaujintojas, taisytojas

renegatas - atsimetėlis, išdavikas

renesansas - 1) atgimtamžiai 2) atgimimas

renovacija - atnaujinimas

rentabilus - pelningas

rentgenas - peršvita

rengenografija - peršvitoraša

rentgenograma - peršvitovaizdis

rengenologinis - peršvitotyrinis

rentgenoskopija - peršvita, peršvitinimas, stebėjimas peršvitinant

reorganizacija - pertvarka

reorganizuoti - pertvarkyti, perkurti

reparacija - 1) atsistatymas 2) atsiteisimas, atsilyginimas

repelentas - atbaidalas

repertuaras - sąvadas (vaidinimų), vaidinraštis

replika - 1) atkartonė 2) sakalionė

replikacija - atkartojimas

replikatorius - atkartotuvas

replikuoti - 1) atkartoti 2) sakalioti, skalatyti, vampyti

repoliarizacija - atsiašigalinimas

reportas - ataskaita

reporteris - atpasakūnas

represija - gniužymas

represuoti - gniužyti

reprezentacinis - atstovaujamasis, išsirodomasis

reprezentuoti - atstovauti

reprodukcija - 1) atpiešinys, atgaminys 2) atgamyba 3) veisimas, dauginimasis

reprodukcinis - vaisingas (gyvūnas)

reproduktorius - apvaisintojas (gyvūnas)

reprodukuotis - daugintis

reptilija - roplys

reputacija - geras vardas

respektabilus - gerbtinas

respektas - pagarba

respektavimas - 1) gerbimas (žmonių) 2) tausojimas (daiktų)

respiratologas - kvėponis, kvėpatyrininkas

respiratorius - kvėpuoklis

respondentas - apklaustasis, atsakovas

respublika - 1) valstybė 2) valstynė [7]

restartuoti - perpaleisti

restauruoti - atidailinti

restauruotojas - atidailintojas

restitucija - 1) atsistatymas, atsikūrimas 2) atsiturtinimas

restoranas [8] - 1) valgovė (ne savitarna) 2) valgykla (savitarna) 3) užkandinė

restrikcija - apribojimas

restrikcinis - apribotasis

resursai - ištekliai

retabulas - viršstalė

retinitas - tinklainės uždegimas

retinoblastoma - tinklainės auglys

retorika - iškalba

retorinis - be atsako, beatsakyminis

retrogenas - senveldė

retrogradas - atžanguolis, atgaleivis, atžagareivis

retrospektinis - praeitinis

retrospektyva - praeitis, praeitovė, būtovė

reumatas - sausgėla

reverberacija - aidėjimas

reversas - užvačià

reversija - atvirkštumas

reversinis - atvirščias, atvirkštinis

reverso būdu - atgaliniu būdu

reversu - atgaliop, atpakaliop

revoliucija - perversmas

rezekcija - atpjovimas

rezervas - atsargos

rezervatas [9] - draustinis

rezervinis - atsargininis

rezervistai - atsargininkai

rezervuaras - talpyklė

rezervuoti - užlaikyti, atidėti

rezidentas - įdirbininkas

rezidentūra - įdirbininkystė

rezignacija - nuolankumas

rezistencija - pasipriešinimas

rezistentas - pasipriešintojas

rezistorius - varžas

reziumė - santrauka, išvada, apibendrinimas

reziumuoti - apibendrinti

rezoliucija - 1) spręsmė 2) raiška (véizoriaus)

rezonansas - 1. sąvirpis, sąritmis; 2. atovirpis

rezorbcija - įsisavinimas, įsiurbimas, įsigėrimas

rezorbuoti - įsisavinti, įsiurbti, įgerti, įtraukti

rezultatas - 1) išdava, išdavinys, gautis, gavinys, pasėka, pasekmė, padarinys, pasiekimas, pasiektis, vaisius 2) sąskaitlius, taškai

rezultatyvus - skaitlingas, sąskaitlingas, taškingas

režimas - nuostata, santvarka, tvarka

ribosoma - baltymiklis

riteris - vytis

ritualas - apeiga

ritmas [10]  - ritmas

rizika - galimumas (susirgimo), tikimybė, galimybė

rygelis - sąrama (gulstinė)

roletas - užuosklanda (susukama)

rolė - vaidmuo

rotacija [11] - rotavimas, apykaita

rotuojamas - rotuojamas, apikaitomas, kaitomas

rotorius - sraigtas

rotušė - valdinyčia

rozetė - 1) gintralizdis, gintros lizdas, kištukinis lizdas 2) žiedynė

rudimentas - užuomazga (augmenos)

rudimentinis - bepaskirtinis

rukola - gražgarstė

rulonas - ritinys, rutulas

rusicizmas - rusybė, rusiškumas

rusifikacija - surusinimas (prievartinis), surusėjimas (savaime)

rusifikavimas - surusinimas

rusofobija - rusobaimė

rusofobiškas - rusobaimingas

rutina - rotina

[1] - Visi siūlomi vertimo žodžiai yra kuo lietuviškiausia, tik nėra aiškus jų dydis, t.y. kuris plotmės vienetas už kurį yra didesnis ir kodėl. Šiuo atveju tėra vienintelis susitarimo ir įpročio reikalas, nes apylinkė – tai kas yra aplink, valsčiusvalstybės dalis, pavietas – neapibrėžtas plotmės vienetas (vieta -> pavietas) ir t.t.

[2] - Šis žodis nėra svetimžodis, tačiau yra vartojamas kaip neteisingas tiesioginis vertimas iš anglų kalbos žodžio „key“.

[3] - Savo netinkamumu šis žodis labai panašus į „meteoritą“ arba kitas netinkamumo pavyzdys būtų jei vandens pylimą į puoduką vadintume pylimu, vandens pylimą į molinį dubenėlį jau vadintume ne pylimu, o pourinimu (nuo angl. žodžio „pour“ (liet. pilti)), na o jei piltume į geležinį dubenėlį, tai būtų nalivanijimas (pgl. rusų kalbos žodį „наливать“ (liet. pilti)). Taip kurdami žodžius tik įneštume daug bereikalingo tuščiažodžiavimo ir painiavos, tad ir šiuo atveju žodis ratifikavimas yra perteklinis ir nereikalingas.

[4] - Sandraštis – betkokių sudedamųjų dalių sąrašas (sandų sąrašas). Tai gali būti betkokio gaminio sudedamųjų dalių sąvadas, ne vien tik valgių ar vaistų.

[5] - Labai pastabūs ir darbštūs kalbininkai pastebėjo, kad šis žodis yra ir vokiečių kalboje (vok. richten), tačiau pažvelgus į vokiečių kalbos žodyną matome skurdų žodžių su šaknimi „rich“ sąrašiuką, tuo tarpu lietuvių kalboje su šaknies pradžia „rik“ turime milžinišką sąrašą. Akivaizdu, kad šis žodis į vokiečių kalbą atėjęs iš lietuvių kalbos ar jai artimos kalbos, nes nuo senų senovės vokiečiai gyveno aisčių kaiminystėje ir tebegyvena iki šiol (ribojasi su Lenkija ir Čekija).

[6] - Žr. paaiškinimus prie žodžio „deklinacija“.

[7] - „Respublika – valdymo forma, kur valstybės vadovas nėra monarchas, o nustatytam laikotarpiui renkamas vadovas“ (http://lt.wikipedia.org/wiki/Respublika). Tokiu atveju „Lietuvos Respublika“ atitinkamai reiškia „Lietuvos valdymo forma“, bet tai visai ne šalies apibūdinimas, kaip įprasta manyti. Naudoti „Lietuvos Valstybės Respublika“ būtų teisingiau, tik nebūtų visuotinai priimtina, nes dažnu atveju „respublika“ naudojama ne kaip valdysenos (valdymo formos) apibūdinimas, o kaip valstybės, turinčios tam tikrą valdyseną apibūdinimas, tad anksčiau minėtą sakinį derėtų keisti į „valstynė – valstybė, turinti valdyseną, kur...“ („respublika – valstybė, turinti valdymo formą, kur...“).

[8] - Dauguma šiuo metu veikiančių savitarnos užeigų prisiskyrė sau skambų pavadinimą „restoranas“ (valgovė), tačiau dažniausiai tai tėra graži ir jauki valgykla (žr. baigmės -ykla paaiškinimą raštro 33psl.). 

[9] - Lietuvos protai nurodo, kad draustinis ir „rezervatas“, tai visiškai ne tas pats. Tačiau išvertus žodį draustinis į anglų kalbą, gausime lotyniškos kilmės žodį „reserve“, o jei išversime žodį „rezervatas“, tai gausime tą patį pavadinimą „reserve“. Akivaizdu, kad kitose šalyse yra bendras draustinio ir „rezervato“ pavadinimas. Iš tiesų, juk tai yra vieta kur yra kažkas saugotino bei draudžiama vienokia ar kitokia žmogaus veikla. Draustinių yra įvairiausių: kraštovaizdiniai, žemliniai, pelkiniai, vandens, dirvožeminiai ir kt. Trumpai tariant skiriasi tik tai ką saugo ir tai ką galima daryti tame draustinyje, o ko ne, tačiau bendruoju atveju tiek draustinis, tiek „rezervatas“ yra tiesiog draustinis.

[10] - Panašu, kad tai yra vienas iš tų svečių mūsų kalboje, kuriam nėra prideramo atitikmens mūsų kalboje, nes darna, dermė ir pal. labiau atitinka kitus tarptautinius žodžius ir jie visai nėra ritmas, apie kurį mes pagalvojame girdėdami muziką, supdamiesi sūpuoklėse, irkluodami ar pan. Graikų kalboje yra dar keli žodžiai su pradžia „rit“ (gr. ρυθ), tačiau visi pastarieji yra susiję su valdymu ir riktavimu, bet ne su pasikartojančiu dėsningumu. Žodis ritmas graikiškai panašiau skambėtų jei būtų vadinamas ciklikos, ciklus ar pan., tačiau taip nėra. Panašu, kad šis žodis labiau svetimas graikų kalbai nei lietuvių kalbai. Lietuvių kalboje randame tokių jam artimų žodžių: ritas, ridena, raito, riesti, riečia, risti, ratas, rieda, rida, ridis, ritus, rėda, rėdnus, riedmena, ritumas ir t.t. Čia kaip bangos ritmingai besiritančios į pakrantę. Taip pat žr. raštre "Lietuvių kalbos metmenys" apie lietuviškų žodžių darybą pridedant raidę prie šaknies 22 psl.

[11] - Žiūrėti žodį „ciklas“ ir ten esantį paaiškinimą prie žodžio rotas.