Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

K

J

L


Svetimžodis - Vertimas

kabrioletas - atverstogis

kadastras - turtraštis

kadetas - kariūnas

kajakas - luotas

kakofonija - garsalynė, skambalynė, tarškalynė, barškalynė

kalendorius - metrodis, dienynas

kalibras - storis, apimtis, dydis

kalibravimas - atitinkinimas

kaligrafija - dailyraštis

Kaliningradas - Tvankstė

kamera - 1) vaizdryklė (vaizdų įrašymo) 2) patalpėlė, vienutė

kampanija - 1) žygis 2) vajus

kamufliažas - slėpuma

kanalas - vaga, išgrauža, perkasas, pratakas, griovelis

kanalizacija - nuotekinė

kanceliarija - 1) raštinė 2) raštininkystė

kanceliarinis - raštininis

kancerogenas - auglinis

kancerogeniškas - skatinantis auglių atsiradimą, auglinantis

kandidatas - siekovas

kandidatūra - siekovybė

kanibalas - 1. žmogėdra 2. tapatėdra

kanibalizmas - 1. žmogėdrystė 2. tapatėdrystė

kanjonas - tarpeklis

kanoja - luotas

kanonizuotas - paskelbtas šventuoju

kanonizuoti - paskelbti šventuoju

kantaras - apynasris

kapišonas - gobtuvas

kapotas - antvožas, dangtis, gaubtas

kapiliaras - kraujagyslutė, kraujagyslytė

kapitalas - turtas

kapitalinis - pilnutinis, visiškas, visapusiškas

kapitalizmas - turtystė

kapitelis - antstulpis

kapituliacija - pasidavimas

kapituliuoti - pasiduoti

karabinas - sąsaga

Karaliaučius - Tvankstė

karavanas - vilkstinė, virtinė

karbonatas - anglies trideginis

kardanas - sąnarys

kardialinis - širdinis

kardinaliai - iš esmės

kardio - širdis

kardiochirurgas - širdiskrodžius

kardiografija - širdraša

kardiograma - širdraštis

kardiologas - širdagydys

kardiologija - širdityra

kardiomiopatija - širdies raumens liga

kardiopulmonarinis - širdiplaũtinis

kariesas - ėduonis

kariljonas - varpynė

kariljonierius - varpintojas

karjeras - kasykla

karkasas - kriauklai, griaučiai

kartografija - 1) žemėlapystė 2) žvaigždėlapystė (daugaus kūnams)

kartografinis - 1) žemėlapinis 2) žvaigždėlapinis

kartografuoti - 1) žemėlapinti 2) žvaigždėlapinti

kartušas - rėmelė

Kasegreno reflektorius - tiesioji atspindyklė

kasonė - pasoginė skrynia

kaskada - krioklynė

kastratas - romytinis, skapas, išdaris

kastruoti - romyti, skapinti

kataklizma - pragaištis, prapultis

katalizatorius - spėriklis

katalizė - suardymas

katalizuoti - spėrinti, spartinti

katalogas - 1) vardynas, aplankas 2) skyrelis

kataloguoti - suskirstyti į aplankus, suaplankuoti

katapulta - svaidytuvas

katarakta - akidrumstis, akivalka

katarsis - apsivalymas, išsitaurinimas

katastrofa - pragaištis, pražūtis

katastrofiškas - pragaištingas, pražūtingas, siaubingas

katedra - 1) šventovė 2) padalinys

kategorija - atskyris

kategoriškai - griežtai

kategorizuoti - suatskyrinti

kateteris - vamzdeklis

katijonas - iškrūvinys, teigiamas krūvinys

katodas - ištaka

kavalerija - raitininkai

kavitacija - burbulynė, burbuliavimas

kavitacinė erozija - gurėjimas dėl burbuliavimo, irimas dėl burbuliavimo

kebabas - suktinukas

kentauras - žirgžmogis, žirgažmogis

keramika - 1) molmininkystė 2) molmė (medžiagos rūšis)

keramikas - molmininkas

keraminis - molminis

kerlingas - akmenslydis

kernas - stulpelis

Kero efektas - šviesbangės pasukimas jai atsispindint nuo magnetiniame lauke esančio paviršiaus

kibernetika - duomvaldyba, duomenvaldyba

kibernetinis - duomvaldinis, duomenvaldinis

kičas - beskonybė

kileris - žudžius, samdomas žudikas

kinematika - judesėtyra

kinematinis - 1) judesėtyrinis 2) judesinis

kinetika - judystė

kinetinė - judėjimo (agna)

kinetinis smėlis - mutnus smėlis, smėlio mutinys, kibus smėlis, lipnus smėlis

kinetoskopas - vaizdreklis

kineziologija - judėtyra

kineziterapeutas - judoslaugininkas

kineziterapija - judoslauga

kinas - vaizdras

kinematografija - vaizdryba

kino pramonė - vaizdrų pramonė

kino studija - vaizdrinė

kino teatras - žiūrykla, vaizdrų žiūrykla

kinologas - šunininkas

kinologija - šunyba

kiuvetė - mėgintuvėlis (kampuotas)

klasifikacija - suskirstymas, priskyryba

klasifikuoti - skirstyti, suskirstyti

klasikinis - įprastas, nusistovėjęs

klaustrofobija - uždarobaimė

klaviatūra - mygtukynas, spaudyklė, maigyklė

kleptokratija - vogvaldystė

klynas - 1) tarpkojis, šakumas 2) antukas, prarėžas

klimatas - orija

klimatologas - oronis, orijtyrininkas, orijos tyrinėtojas

klimatologija - orijtyra

klinika - slaugykla, gydykla

klinikinis - 1) slaugyklinis 2) slaugomasis, slauginis

kliringas - tarpuskaita

klišė - paruošinys, kvarma

kloaka - atmatinė

klonas - dveinis

klonuoti - dveininti

klounas - juokdarys

klozetas - sėduvė, tupyklė

kluatras - vidinis kiemas

klubas - 1) draugija 2) užeiga

knyga - raštras, rašulys [2]

knygynas - raštrynas, rašulynas

knygynėlis - raštrynėlis, rašulynėlis

knygnešys - raštnešys

koaguliacija - krešėjimas

koalicija - sandrauga

koda - baigmė

kodas - 1. žymuo; 2. slėpukas  [3]

  aprangos [4] kodas - apsirengsena

kodeksas - 1) sąvadas, nuostatai 2) teisynas

kodonas - veldmena

koduoti - slėpinti

koeficientas - 1) daugiklis 2) rodiklis

koevoliucija - sanraida

kogenerecija - dviagnystė, keliaagnystė

kogenercinis - dviagnis, keliaagnis, keliarūšis

   kogeneracinė elektrinė - šiluminė gintrykla

kognityvika - pažinimas

kognityvus - pažintinis

koherentus - atitinkantis

koksas - akytoji anglis

kolagenas - sulipdiklis

kolapsą - sugniužimą

kolapsuoti - sugniužti, susigniuždyti

kolateralinis - gretutinis, gretimas, šalia esantis

koldūnas - virtinis

kolega - bičiulis, draugeivis, bendradarbis

kolegija - 1) aukštoji mokykla 2) įstaiga 3) sandrauga (žmonių grupė)

kolekcija - rinktinys, surinktė

kolekcininkas - rinktautojas

kolekcionuoti - rinktauti

kolektyvas - būrelis, draugija, būrys

kolektyvinis - sambūrinis

kolektorius - surinktuvas

kolimacija - sugretinimas

kolimatorius - gretintuvas (spindulių)

koliokviumas - įskaita

kolizija - sandūra

koloidas - tirštalas

kolona - 1) stapas, stulpas 2) virtinė

kolonada - stapynas, stulpynas

kolonializmas - nausėdystė

kolonija - nausėdija

kolonizacija - nausėdystė

kolonizavimas - nausėdinimas

kolonistas - nausėdas, nausėdininkas

koloritas - spalvingumas

kolosalus - beprotiškai didelis, milžiniškas, milžiniškiausias

kolosas - milžinas

koma - 1) apgaubas, žvigždės skraistė 2) vienakryptis vaizdo išsiliejimas 3) užmiris

komanda - 1) paliepimas, raginimas, nurodymas, priesakas 2) būrmė, grupuotė, guotas, įgula, kekta [5]

komandiruotė - darbinė išvyka, išvykonė

komanduoti - raginti, įsakinėti, paliepinėti

kombinacija - derinys

kombinuotas - mieštas, mišrus

kombinuoti - miešti, mišrinti

komedija - linksminė

komentaras - 1) pamintijimas, pastaba, prierašas 2) paaiškinimas, išaiškinimas

komentuoti - apipasakoti, aptarinėti, apsakyti, paaiškinti, apkalbėti, žosti

komercializuoti - suprekybinti

komercija - prekyba

komercinis - prekybinis

kometa - žvigždė

komikas - juokdarys, juokintojas

komisas - perparduotuvė

komisija - prižiūrija

komisinis mokestis - nuomoka

komiškas - linksmas, smagus, juokingas, žaismingas

komfortas - ištaiga, patogumas

komforto zona - tenkinanti būtis

kompaktiškas - glusnus, glaudus, talpus, tankus, mažas

kompanija - 1) drauguomenė, draugija, gauja, tuntas 2) bendrovė

kompanionas - bendrasavininkis, dalininkas, draugeivis

komparatyvinis - lyginamasis, palyginamasis

kompasas - magnetyklė

kompensacija - 1) atolygis, atmoka 2) atsvara

kompensuoti - 1) atlyginti, atmokėti, atlygti, atstoti 2) atsverti 3) pargrąžinti, atpildyti

kompensuojamas - atlyginamas, atlygstamas, atmokamas

kompetencija - išmanymas

kompetetingas - 1) išmanantis, nusimanantis 2) prantus

kompiuterija - 1) skaitliuotuvystė 2) skaitliuotuvynas

kompiuteris - skaitliuotuvas, skaitlys

kompiuterizuoti - suskaitliuotuvinti

kompleksas - 1) samplaika, sambūris, santelkmė (pastatų), telkovė (paslaugų), rinkinys 2) nepilnavertiškumas, menkavertiškumas, mažavertiškumas

komplektas - sąranka, rinkinys

komplementarus - papildantis

komplementarumas - papildomumas

komplikacija - keblastis, žalga

komplikuotas - keblus, sudėtingas, painus, mizgus, žalgus

(su)komplikuoti - (su)keblinti, (pa)sudėtinginti, (su)žalgti,(pa/ap)sunkinti

komplikuotis - keblintis, žalgtis

komplimentas - pagyra

komponentas - dalis, dėmuo, sandas

komponuoti - statyti, dėstyti, kraulioti

kompositas - mišris, mišrūnas

kompositinis - mišrus

kompostas - pūdinys

kompostinė - pūdinė

kompostuoti - 1) pūdyti 2) krauti į pūdinius

kompozicija - išdėstysena

kompresas - prievilgas

kompresija - suslėgimas

kompresorius - slėgyklė

kompromisas - sutara

  eiti į kompromisą - mėginti sutarti

kompromisinis - abipusiai tinkamas, abipusiai naudingas, visapusiškai tinkamas, visapusiškai naudingas

kompromituoti - išmenkinti

Komptono atvirkštinis efektas - paagninimas

Komptono efektas - nusiagninimas

Komptono sklaida - nusiagninimas

komunikabilus - bendraujantis, susižinus

komunikacija - susižinavimas

komunikatas - pareiškimas, pranešimas

komunikavimas - bendravimas [6], žinavimas

komunikuoti - bendrauti, žinauti

komutatyvumas - sukeičiamumas

koncentracija - santelkmė, sodrumas, susitelkimas, tirštumas

koncentratas - grynalas

koncentratorius - telktuvas

koncentrinis - ratilinis

koncentruotas - 1) sutelktas 2) išsodrintas

koncentruoti - 1) telkti (su suskaičiuojamais) 2) sodrinti, išsodrinti (su nesuskaičiuojamais)

koncepcija - 1) pramanas 2) sąvoka, samprata

koncepcinis - pramanytas

konceptas - 1) pramanas 2) sąvoka

konceptualus - 1) pramanytas 2) sąvokinis

kondensacija - rasojimas, stingrėjimas

kondensatas - rasa, stingralas

nusėda kondensatas - aprasoja

kondensatorius - gintruvė

kondensuojasi - rasoja, stingrėja

kondensuoti - stingrinti

kondicionavimas - 1) vėsinimas (oro) 2) atgaivinimas (plaukų)

kondicionierius - 1) vėsintuvas (oro) 2) atgaiviklis (plaukų)

kondicionuoti - 1) tinkinti 2) vėsinti

konditerija - 1) skanuoliai 2) skanuolių gamyba

konferencija - suvažiavimas, susirinkimas

konfesija - tikyba

konfeti - pauškutis

konfidencialus - įslaptintas

konfigūracija - riktuotė

konfigūruoti - riktuoti

konfirmacija - patvirtinimas

konfirmuoti - patvirtinti

konfiskavimas - nusavinimas

konfiskuoti - nusavinti

konfliktas - 1) rietenos, kivirčas, ginčas, niautynės 2) susipriešinimas, susikiršinimas

konfliktiškas - prieštaringas, priešgyningas

konfliktuojantis - 1) besikertantis 2) priešgyniaujantis

konformacija - pavidalas, skvarma

konformeras - kaitalas

konfrontacija - 1) prieštara, priešprieša 2) gretinimas

konfrontacinis - priešpriešinis

konfrontuoti - susipriešpriešinti

kongestija - grūstis, sangrūda, susigrūdimas, perpildymas

konglomeratas - mišinys, sankaupa

konjunkcija - sąjungtis

konjunktūra - sąjungis

konkrecijos - sankaupos

konkretus - tikslinis, akivaizdus, aiškus, tikslingas, tam tikras

   konkrečiai šiuo atveju - būtent šiuo atveju

   sukonkretinti -  suesminti

konkuravimas - varžymasis, rungimasis, rungčiavimasis

konkurencija - varžytynės, priešpastata, runglybė

konkurencinis - runglinis

konkurencingas - runglus, rungtingas

konkurentas - varžovas, rungovas, priešininkas

konkūras - kliūtinis jojimas, šuolỹnės, šankynės, kliūčių šokimas

konkursas - 1) varžytinės (turto) 2) varžytuvės

konkuruojantis - besivaržantis, besirungiantis

konkūrinis - šuolinis, šankinis

konodontas - 1) kūginis dantis 2) kūgiadantis (padaras)

konsensusas - sutarimas

konservas - marinys

konservantai - marinikliai

konservatyvus - sustabarėjęs, įsisenėjęs, pastovus

konservatorius - papratininkas, papratėlis

konservuoti - 1) marinuoti 2) marinti

konsistencija - sodruma, tirštuma

konsolidacija - apsijungimas

konsolidavimas - apsijungimas

konsoliduoti - apsijungti

konsonansas - sąskambis

konsorciumas - sandrauga

konspektas - santrauka

konspektuoti - apibendrinti

konstanta - pastovena

konstatuoti - nustatyti, tvirtinti

konstitucija - teisynas, įstatymynas

konstrikcinis - sutraukiamasis

konstrukcija - santvėra, sandara, sąranka, sąstatas

konstruktyvus - tvėrybingas, kūrybingas

konstruoti - sutverti, sudarinėti, surinkinėti, sustatinėti

konsultacija - patara, pamokymas, pataresys

konsultacinis - pamokomasis, patariamasis, pamokinėjamasis, patarinėjamasis

konsultantas - pamokytojas, patarinėtojas, patarėjas

konsultuoti - pamokyti, patarinėti, patarti

konsultuotis - tartis

kontaktas [7] - sytìs, ryšys, palytėjimas, sąlytis, sąsaja

kontaktinis - lietiminis, siejiminis

kontaktai - ryšiai

kontaktuoti - susisiekti, susijungti

kontaktinis - ryšiams, ryšiui

konteineris - talpinė

kontekstas - mintijimas, turinys

kontempliacija - vydėjimas

kontempliuoti - vydėti

kontinentas - žemynas

kontinuumas - terpė

kontrabanda - tiekalai

  įvežti kontrabandą - tiekalinti

   kontrabandinė prekė - tiekalas

kontrabandininkas - tiekalius

kontrabosas - didsmuikis

kontracepcija - nuonėštumystė

kontraceptikas - nuonėštumys

kontraceptinis - nuonėštuminis

kontradikcija - prieštaravimas, prieštara

kontraforsas - šulas, statramstis

kontrailiuminacija - atsišvietimas

kontraktas - sutartis

kontraktininkas - sutartininkas

kontraltas - storabalsė

kontrarotacinis - dvipussukinis

kontrastas - išraiškuma

kontrataka - atopuolis, atsakomasis puolimas

kontratakavo - atopuolė

kontratakuoti - atopulti

kontraversiškas (↗ kontroversiškas)

kontroleris, valdymo blokas - valdyklė

kontrolė - patikra, apvalda

kontrolinis - tikrinamasis, pasitikrinamasis, pasibandomasis

kontroliuoti - suvaldyti, apvaldyti, riktuoti, ramdyti, žaboti

kontroliuotojas - apvaldytojas

kontroversija - ginčas, prieštara

kontroversiškas - prieštaringas, ginčytinas, dviprasmiškas, keliaprasmiškas

kontūras - apybraiža, apybrėža, apvadas

kontūzija - sumušinimas

konusinis - kūginis

konvejeris - 1) slankaras 2) sraujymė

konvekcija - šylotaka

konvencija - tarptautinė sutartis, sutartis, susitartis

kovencionalus - sutartasis, sutartinis

konvergencija - susiartinamumas, susipalygumas (supanašėjimas), susivienodinamumas, sąliejis

konvertuoti - perkeisti, perversti

konversija - persivertimas, persikeitimas

konvojavimas - apsaugomasis lydėjimas

konvojus - vilkstinė, gurguolė

konvulsijos - traukuliai

kooperuotis - apsijungti

koordinavimas - derinimas

koordinuoti - derinti

nekoordinuotas - išsiderinęs, nesuderintas

kopija - dveinis, atkartonė, nuorašas

kopijavimas - dveininimas, atkartojimas, dauginimas

kopijavimo aparatas - dveinyklė, kartoklis

kopijuoti - dveininti, atkartoti, dauginti, antrinti, nuorašyti

koprolitas - mėšlakmenis

kopteris - skraiduolis

kopuliacija - lytinis susijungimas, susijungimas

kopuliacinis - lytinis

koralas - 1) gyvakrūmis 2) šakotynas

kordas - pasaitas, virvas

koregavimas - atitaisymas, atitaisinėjimas, pataisymas, tikslinimas, patikslinimas

koreguoti - pataisyti, patikslinti, kitinti

korektiškas - teisingas

korektorius - atitaisininkas

koreliacija - sanpina, sąryšis, sąsaja, sąmazga, priklausomybė

koreliuoja - saistosi, siejasi

koreliuoti - susaistyti, susieti

korespondencija - 1) siuntiniai 2) susisąskaitinimas, sąskaitų atitikimas (skaitliavedyboje)

koresponduojanti - atsveriančioji (sąskaita skaitliavedyboje)

koridorius - praėja

koroduoja - dūla, yra

koronarinis - vainikinis

koronografas - vainiko stebyklė

korozija - 1) dūlėsis 2) dūlėjimas, irimas

korporatyvinis - bendrovinis

korpusas - stuobas

korpuskulė - dalelytė

korsetas - vystas

kortai - aikštynas (teniso)

kortelė - lakštelis

korumpuotas - parsidavėliškas, papirktinas

korupcija - papirkimystė

korupcionieriais - papirkininkais

kosmetika - 1) gražmenos, pasigražmenos 2) gražmenystė

kosmetologas - gražmintojas

kosmetologija - gražmenystė

kosmodromas - erdvijinė kilykla

kosmologas - visatonis, visatotyrininkas

kosmologija - visatodara

   visatos kosmologija - visatos sandara

kosmonautas - žvaigždeivis

kosmonautika - erdvyba

kosmonimika - erdvijinė vardystė

kosmopolitiškas - pasaulietiškas

kosmosas - erdvija

   kosminė erdvė - tarpžvaigždinė erdvė

kostiumsparnis (angl. wingsuit) - skraidrūbis

košmaras - siaubas, baisa, baugis, būgis, klaikas, pasiauba, skraubis

kotiruotė - įvertinimas

kotiruoti - vertinti

kotletas - maltinis

krachas - žlugimas

kranas - gervė, svertas (įvaizdrinimui)

kranialinis - kaukuolinis

kraniologija - kaukolininkystė

kraniometras - kaukolėmatis

kranioskopija - kaukolėžiūra

krateris - 1) išdauba (krintančio kūno išmušta duobė) 2) žiotys, žiomuo (kalno viršūnėje) 3) dauba (jei kilmė nežinoma)

kredencialas - atpažinas

kreditas - 1) skola, paskola 2) dešinumė (apskaitoje)

kreditavimas - skolinimas

kreditinis - 1) paskolinis 2) grąžintinis

kreditorius - paskolintojas, skolintojas

kredituoti - paskolinti, skolinti

krematoriumas - degykla

kremuoti - sudeginti

kriminalinis - 1) nusikalstamas 2) nusikalstinis 3) baudžiamasis

kriminalizmas - nusikalstamumas

kriogeninis - šaltspeiginis

kriogenis - speigametis

krionika - šaldyba

kriosfera - ledija

kriostatas - speigintuvas

krioterapija - gydymas šalčiu

kriovulkanas - šaldikalnis

kriovulkanizmas - šaldikalnio išsiveržimas

kriptografija - slaptaraštis

kriptomikota - grybainis

kristalai - iliai

kriterijus - nurodiklis

kritika - 1) ištikrinimas 2) peikmė 3) pastabos, vertinimas

kritikas - 1) ištikrintojas 2) peikėjas, peikikas, peikūnas

kritikavimas - 1) pastabų išdėstymas, pastebėjimų pateikimas, vertinimas 2) peikimas

kritikuoti - 1) išdėstyti pastabas, pateikti pastebėjimus, vertinti 2) peikti

kritinis - 1) pavojingas 2) kraštutinis

kritiškas - 1) peiktinas, peikus 2) pasvertas 3) kraštutinis, mažų mažiausias, itin, be galo

   kritiškai svarbus - be galo svarbus, gyvybiškais svarbus

krizė - žlūgis, nuosmukis

kronika - metraštis

kronšteinas - gembė

kruasanas - sviestinis ragelis

kruizas - kelionė jūra

kruizinis - kelioninis

ksantofilas - geltymas

ksenofobija - svetimšalių/svetimtaučių neapkentimas

ksenoglosija - svetimkalbystė

kseroderma - odos šviesjautra

Kude teleskopas - šonainė stebyklė

kukis - slapukas (žiniatinklyje)

kulinaras - valgruošys

kulinarija - valgruošystė

kulminacija - viršūnė, atomazga

kultas - garbstynė, garbsta

kultivatorius - purentuvas

kultivuoti - 1) auginti, įdirbti, lavinti, plėtoti, tobulinti, ugdyti, veisti 2) purenti

kultūra - 1) išprusimas 2) puoselyba, daba 3) ląstelynas (ląstelių kultūra)

kultūrinis - vartotinas, naudotinas, panaudus (augalas)

kultūristas - svarmeninkas, svorių kilnotojas

kultūrizmas - svarmenyba

kumuliacija - gausinimas, kaupimas

  kumuliacijos nebuvimas - nesikaupia

kunilingas - bučionė

Kuperio skystis - priešsrūvos

kupiūra - lėšlapis

kupė [9] - kùpis (važių rūšis)

kupiruoti - nupjauti, nukirpti, apipjaustyti, apkarpyti

kupolas [10] - kupolas

kurbunkulas - piktvotė

kuriozas - akibrokštas

kurortas - gydvietė

kuruoti - prižiūrėti, globoti, gydyti

kursyvas - pasvirę raidės

kuskusas - kruopainiai

kutikulė - antdangė

kvadratas - ketùrkampis

kvadratinis - keturkam̃pis

kvadratiškas - keturkam̃pas

kvadrilijonas - penkiolikonas [11]

kvadrokopteris - skraiduolis (ketursraigtis)

kvalifikacija - gebinybė

kvalifikuotas - įgebintas

kvarta - ketvirtinė

kvartalas - namynas

kvartetas - keturynė

kvercetinas - išąžuolis dažalas

kvestionuoti - abejoti, daryti abejotinu

kvazaras - spinduoliūnas

kvinta - penktinė

kvintesencija - esmių esmė

kvintilijonas - aštuoniolikonas [12]

[1] - Prikurta labai daug keistų žodžių junginių, nors jie reiškia vieną ir tą patį: filmavimo kamera, stebėjimo kamera, vaizdo kamera, registratorius, registravimo kamera – visai atvejais tai yra tiesiog vaizdryklė, o koks jos panaudojimo tikslas, tai čia jau kiekvieno asmeninis reikalas.

[2] - Dauguma pateiktų naujadarų nėra atsitiktinis raidžių žaismas. Ne išimtis ir šis žodis. Nešti -> nešulys; rišti -> ryšulys; rašyti + rišti + ryšulys -> rašulys, tačiau žodis raštras yra lankstesnis ir trumpesnis.

[3] - Žmonėms vis dar sunku priprasti, kad yra ne tik slaptažodžiai (slaptas+žodis), bet ir slaptaskaitliai (slaptas+skaičius, skaitlius), todėl jie viska vadina slaptažodžiais. Tačiau yra ne mažai žmonių, kurie neatsimena skaičių, bet atsimena tvarką kuria jie yra išsidėstę ant maigyklės. Matyt šios įsidėmėsenos pagrindu ir buvo sugalvotas naujas skembių atrakinimo būdas, kai vaizdmenoje nevedami nei skaičiai, nei raidės, o tiesiog perbraukiama per vaizdmeną tam tikra tvarka, tam tikromis kryptimis ir skembis būna atrakinamas. Visais šiais atvejais yra tam tikras užslaptintų duomenų suvedimas leidžiantis atrakinti įrenginį, todėl jiems tiktų kažkoks bendras pavadinimas, pvz. slėpukas.

[4] - Suprantama, kad žodis apranga nėra svetimžodis, tačiau šis netikęs tiesioginis vertimas yra gautas iš angliškojo „dress code“. Pasinaudoję lietuvių kalboje esančia baigme „sena“ gauname tinkamesnį vertimą.

[5] - Žodis kekta tarsi pažymi, kad tos būtybės turi kažką bendro jas siejančio ir kad jos tarpusavyje susiję kaip ant kekės kabančios vynuogės (kekė -> kekta).

[6] - Šis žodis sukurtas tiesioginiu vertimu iš lotynų kalbos ir savo esme neatitinka savo reikšmės. Iš būdvardžio sukurtas žodis su galūne „avimas“ dažniausiu atveju reiškia tam tikrą matomą išskirtinumą: baltas -> bolavimas, baltavimas; tamsus -> tamsavimas; margas -> margavimas ir pal. Kelios išimtys: puikus -> puikavimas, svetimas -> svetimavimas. Svetimas -> svetimavimas - suprantama kaip bandymas gvieštis to kas yra svetima, tai tokiu atveju bendras -> bendravimas galima būtų suprasti kaip kažko bendro gviešimąsi, tad toks žodis labiau tiktų „komunizmo“ vykdytai išmislystei („ideologijai“) užvadinti. Teisingesnis žodžio „komunikavimas“ vertimas būtų žinavimas, o žodį „komunikacija“ tuomet reikėtų versti į susižinavimas.

[7] - Pavyzdžiui, „akių kontaktas“ galime versti į „susižvelgimas“ arba „susižvalgymas“, nes pastarieji žodžiai atgal į anglų kalbą vienareikšmiškai neišsiverčia, todėl anglai ir vartoja tokius pasakymus kaip „eye contact“ (liet. akių ryšys). Pavyzdžiui, norint išversti „jie susižvalgė“ į anglų kalbą gautume „they looked at each other“ (tiesiogiai liet. jie pasižiūrėjo į kiekvienas kitą) arba „was eye contact“ (tiesiogiai liet. buvo akių ryšys).

[8] - Sprendžiant iš to, koks turtingas yra Indijos dvasinis lobynas, galime pasakyti, kad mūsų protėviai tikrai nebuvo eiliniai žmonės (apie sanskrito giminingumą lietuvių kalbai visiems yra daugiau mažiau žinoma). Tad nieko keisto, kad jie savo kalboje išlaikė kaikuriuos mūsų pamestus žodžius, kaip ir šiuo atveju jų išsaugotas žodis sansktr. vidyā ar vydhya (lietuviškai skaitomas kaip vydija) reiškiantis „teisingas žinojimas“, „vidinis žinojimas“ ar tiksliau būtų sakyti visas vidinis žmogaus pasaulis. Lietuviui lengviau suprasti šį žodį, nes jo šaknis vid (vyd) turi tą pačią prasmę kaip lietuvių kalbos žodžio vidus ir pridedama žodžio baigmė „ija“ (žr. baigmės "ija" paaiškinimą rašulyje "Lietuvių kalbos metmenys"). Pagal LKŽ matome, kad lietuviai pasirinko kitą žodžio vydėti reikšmę, tačiau pastarojo žodžio nevartoja ir sako pavydėti. Iš tiesų vertėtų pasimokyti iš savo protėvių ir žodį vydėti vartoti deramai ir tai būtų tikslus lot. žodžio contemplatio atitikimas.

[9] - Šis lotynų kalbos žodis (lot. coupe) yra ne lotyniškas, o lietuviškas. Artimi lietuviški žodžiai: kupstas, kupa, kupas, kauburys, kupeta ir t.t.

[10] - Šis italų kalbos žodis (it. cupola) yra ne itališkas, o lietuviškas iš tos pačios srities, kaip ir žodžiai: kupstas, kupa, kupas, kupti, kaupas, kauburys, kupeta ir t.t., tad šio žodžio versti nereikia ir jis tinka toks koks yra.

[11]- Šis italų kalbos žodis (it. cupola) yra ne itališkas, o lietuviškas iš tos pačios srities, kaip ir žodžiai: kupstas, kupa, kupas, kupti, kaupas, kauburys, kupeta ir t.t., tad šio žodžio versti nereikia ir jis tinka toks koks yra.

[12] - Žr. aprašymą prie žodžio "gugolas".