Gryna lietuvių kalba

Skirta eiliniam protui siekiančiam neeilinių gabumų ir gabiam žmogui trokštančiam peržengti žmogiškojo proto ribas.

 
Žodynas

A

Ž

B


Svetimžodis - Vertimas

abažūras (PS) - šviestuvo apdangalas; gaubtas, gaubtuvas

aberacija - 1) blanka, blankumas 2) nukrypimas, nuokrypis

abiotinis - ne gyvybinis

abiturientas - baigėjas, baigikas (mokyklos)

abliautas (PS) - balsių kaita

abonementas - užsisakas

abonentas - užsisakovas

aborigenas - čiabuvis, senbuvis

abortas - nuvaisinimas

abrazyvas - nuobrūžos, nuogramžos, nuograndos, nuotrinos

abrazyvinis - brūžuojantis, gremžiantis, trinantis

abreviatūra (PS) - sutrumpinimas, santrumpa

abscesas - pūlinys, skaudulys

absoliutus - visiškas, vienatinis

absoliutinis - visiškinis

absolventas - baigėjas, baigikas (mokslovės)

absorbcija - sugėrimas, įsisavinimas

absorbentas - sugėriklis

absorbuoti - sugerti

abstinencija - blaivybė, blaivinimasis, blaivumas

abstinentas - blaivininkas

abstrakcija - neaiškybė, miglotumas

abstraktus - neaiškus, neapibrėžtas, paviršutiniškas, miglotas

absurdas - nesąmonė, beprasmybė, niekalas

absurdiškas - nesąmoningas, beprasmiškas, niekalinis, apgailėtinas

acefalija - begalvystė

adaptacija - prisitaikymas

adaptuoti - pritaikyti

adapteris - siejiklis

adekvatus - tapatus, atitinkamas

adenoma - liaukauglis

adenokarecinoma - piktybinis liaukauglis

adenozintrifosfatas - agnanešys

adeptas - pasekėjas

adiabatinis - nešylomainis

adhezija - priekiba

adhezinis - prikibinis

adhezyvus - kibus

adjuvantas - atsparinio atsako stipriklis

administracija - parėdija, pavaldija

administratorė - raštvedė

administratorius - parėdytojas, pavaldytojas, prievaizdas, prižiūrėtojas, urėdas [1]

administravimas - parėdymas, pavaldymas

administruoti - parėdyti, pavaldyti, tvarkyti

adonas - įskiepas, papildinys

adoptacija - įvaikinimas

adoptuoti - įvaikinti

adoracija - garbinimas, dievinimas

adresantas - siuntėjas (siuntos, laiško)

adresas - 1) vietumos antrašas [2], vietrašas 2) nuoroda

adresantas - siuntėjas (siuntos, laiško)

adresatas - gavėjas (siuntos, laiško)

adresu - linkme (pvz. pasakymas tam tikru "adresu")

advokatas - užtarovas, gynėjas

aeracija - įsiorinimas

aerobiškas - deguoniškas, orujis, orujiškas

aerodinamika - 1) aptakotyra 2) aptakumas

aerodinaminis - 1) skroslus, ortakus, aptakus (išorėje) 2) orlaidus (viduje)

aerodromas - kilykla (tiesioginis vertimas - ortakas, oro kelias [3])

aerofotografija - nuotrauka iš dangaus, atveikslas iš dangaus, nuotrauka iš oro, atveikslas iš oro

aerometras - ormatis

aeromobilis - skraidvažis

aeronautas - oreivis

aeronautika - oreivystė

aeroplanas - lėktuvas

aerozolis - 1. purškiklis, purškalas; 2. migla

afazija - žado praradimas, bežadystė

afelis - tolynė

afera - suktybė, apgaulė, apgavystė

aferistas - sukčius

afiksas - priedėlis

afobija - bebaimiškumas

aforizmas - priežodis

agentas - 1) tarpininkas 2) pardavikas

agentūra - tarpininkovė

agituoti - raginti, skatinti, siūlyti, įtikinėti

agnosticizmas - nepažinumas

agnosticizmas - nepažinumas

agnostikas - nepažinumininkas, pažinumo neigėjas

agnozija - nepažinimas, neatpažinimas

agonija - merdėjimas, merdesys

agraras - stambus žemvaldys, stambus žemimininkas

agrarinis - žemvaldystinis

agregatas - įrenginys

agregatinis - susietinis, saistuminis

agresija - 1) užpuolis 2) nirtulys, niršulys, perpykis, siutas, siusmas, nuožmumas, nuožmolis, įtūžis

agresyvus - 1) puolus, užpuolus 2) aršus, aržus, niršus, perpykus, siutulingas, nuožmus, sragus, tūžmus

agresorius - puolikas, užpuolikas

agronimija - laukovardžiai

agronomas - dirvininkas

agronomija - dirvininkystė

akcentas - 1) tarti̇̀s 2) pabrėžtinumas, išskirtinumas

akcentinis - paryškinantis, išryškinantis, pabrėžiantis, išskiriantis

akcentologija - kirčiotyra

akcentuoti - pabrėžti, paryškinti, išryškinti

akcija - 1) vajus 2) pãjus

akcizas - naudojava [4] (degalų "akcizas") , vartojava (degtinės "akcizas")

akomodacija - pritaikymas, prisitaikymas, prisiderinimas, prietaika

akompanuoti - pritarti

akranija - bekaukolystė

akrecija - prieaugis, priaugimas, padidėjimas

akrecinis - priaugiminis, priaugantis, didėjantis

akronimas - jungvardis

akseleratoriaus pedalas - greitintuvo pamina, greitintuvo pedalas, greitiklis

akseleratorius - greitintuvas

akseleravimo rankena - greitinimo rankena, greitiklis

akselerometras - įsigreitmatis

akseleruoti - greitinti

aksesuaras - 1) puošmena 2) priedmena

aksioma - tiestiesa

aksonas - ašelė

aktyvinti - žadinti, skatinti

aktyvistas - veiklininkas, nepasėda, nenuorama

aktyvus - agnus, viekus, guvus, mitrus, padagus, veiklus, smagus, skubrus, smarkus, spėrus, nenuorama, vidrus, nepasėda

aktyvuoti - pajungti, paleisti, suveiklinti

aktorius - vaidinčius, vaidintojas, vaidininkas

aktualija - svarbus dalykas, svarbmena, svarbuma

aktualizuoti - opinti, svarbinti

aktualus - opus, svarbus

aktų salė - renginių salė, vadinimų salė

akumuliatorius - ágninė

akumuliatorinis - ágninis

akumuliuoti - kaupti

akupunktūra - adatagydystė

akupunktūrininkas - adatagydys, adatagydininkas

akustika - 1) garsotyra [5] 2) aidėsena

akustinis - 1) garsotyrinis; 2) aidintis, ataidintis, garsinis

akušerė - gimdyvininkė

akvaplaningas - vandenslyda

akvariumas - vándinė

akvatorija - plotuma, vandenys, plotmė, plotas, sritis, apylinkė

akvedukas - 1) vandenkelis (visas) 2) vandentiltis (į tiltą panaši dalis)

albedas - atspindumas

albinosas - balčius

albumas - vaizdulys

aleatorika - atsitiktinybė

alegorija - giliamintybė

aleliniai - tapatveldiniai

alelinis genas - tapatrūšė veldė

alelis - tapatveldė

alergenas - dirgena

alergija - suodirga

alergologija - suodirgotyra

alergikas - dirgonis

alergiškas - dirgus

aliarmas - 1) pavojus 2) aurijimas

  skelbti aliarmą - pranešti apie pavojų

alimentai - išlaikymìnė, išlaikymo lėšos, išlaikymas

alimentų mokėjimas - išlaikiava

aliuzija - užuomina

aliūras - eisena, eigastis, bėgsena

aljansas - sąjungonė, sąjunga (karinė)

alkoholikas - girtuoklis

alpinizmas - kopyba

alotropija - atmaina

  anglies alotropija - anglies junginio atmaina

alteracija - kismas

alternatyva - 1) atitinkamybė, pakaitalas, pakaita 2) galimybė, išeitis

alternatyvus - atitinkamas, pakaitinis, antrinis

altimetras - augštimatis

altorius - aukuras

altruistas - dosnaširdis, geraširdis

altruizmas - dosnaširdiškumas, geraširdiškumas

alveolė - puknė

alzheimeris - smegenų gintrėnyka

amatorius - mėgėjas

ambicingas - garbėtroškus, išsišokėliškas

ambulatorija - gydykla

ambulatorinis - namudinis (gydymas)

amenorėja - mėnesinių nebuvimas

amfibija - kiaupė, keliaterpis

amiloplastas - krakmoleliukas

amnestuoti - atleisti nuo bausmės

amnionas - vandenmaišis

amoralistas - nedorovingasis, nedorovinguolis

amoralus - nedorovingas

amortizacija - atosparumas

amortizatorius - atospara

amortizuoti - atosparuoti

amplitudė - svyris

amputuoti - nupjauti, nurėžti

amunicija - ginkluotė

   amunicijos arsenalas - ginklynas

anaerobiškas - bedeguoniškas, beoriškas

analai - metraščiai

analfabetas - neraštingas, beraštis

analgetikas - nuskausmiklis

analgezinis - nuskausminamasis

analinis - išanginis

analitika - nagrinyba

analitikas - nagrininkas

analitinis - nagrinėtiniškas

analitinis mąstymas - mąstymas

analizatorius - nagrinėtuvas

analizė - išnagrinėjimas, nagrinėjimas, stebėjimas

analizuoti - nagrinėti

analogas - atitikmuo

analogija - atitinkamybė, panašybė

analogiškas - atitikmus, atitinkamas, panašus

anamnezė - prisiminimai (ligos)

anarchija - bevaldystė

anastomozė - jungtelė

anatomija - 1) augumtyra 2) sandara

andragogas - apmokyteivis

androgenas - vyrveldė

anecdoche - pliupalynė, erzelynė, erzelis

aneksuoti - prisijungti

anemija - kraujo suskystėjimas, mažakraujystė

anemiškas - blyškus, blankus, blausus

anecefalija - besmegenystė

aneroidas - jautrusis slėgmatis (orijos)

anestetikas - nujautriklis

anestezija - nejautra

anesteziologas - nejautrininkas

anesteziologija - nejautrotyra

anestezuoti - nujautrinti

aneurizma - kraujopampa, išpampimas

  kraujagyslių aneurizma - kraujagyslių išpampimas

anglicizmas - anglybė, angliškumas

anihiliacija - sąnyka

anihiliuojant - 1) sunykinant (kitus) 2) susinykinant (patiems save)

anijonas - įkrūvinys, neigiamas krūvinys

anizotropija - nelygiasavybiškumas

anizotropinis - nelygiasavybiškas

anodas - intakas

anketa - klausimynas

anomalija - nuoklypa

anoniminis - 1) bevardis, nežinomas, neįvardintas, nepažįstamas, neatpažintas 2) neįvardintinis

anonimiškai - 1) bevardiškai, neįvardintai 2) neįvardintinai

anonsas - apžvalga

anoreksija - nevalgumas

anotacija - 1) apžvalga, santrauka 2) pastaba

anotatorius - pastabyklė

anotuoti - 1) apžvelgti 2) supastabuoti

anšlagas - antplūdis

antacidas - priešrūgštinas

antacidinis - priešrūgštinis

antibiotikas - gyvukų nuodas,  gyvuknuodis

anticiklonas - išsūkuras

anticipatija - išankstybė

antidepresinis - prislėgtumą mažinantis

antidotas - priešnuodis

antifrizas - aušalas

antika - senamžiai

antikvaras - sendaiktis, seniena

antikvariatas - senieninė

antikvarininkas - sendaiktininkas

antipatija - bodėjimasis, bjaurėjimasis, šlykštėjimasis

antiperiplanarinė - priešinginė

antiperspirantas - nuprakaitiklis

antisemitas - žydų neapkentėjas

antisemitizmas - žydų neapykantystė, žydų neapkentimas

antisinklininė - beveik priešinginė

antitezė - prieštara, priešybė, priešingybė

antivirusas - priešnuodis

antonimas - priešingareikšmis

antracitas - senoji anglis

antresolė - antaugštis

antropocenas - žmogmetis

antropocentrinis - žmogų sureikšminantis

antropogeninis - žmogaus veiklõs

antropologas - žmogonis, žmogtyrius, žmogtyrininkas

antropologija - žmogtyra [6]

antroponimas - asmenvardis

antroponimika - asmenvardystė

antropomorfinis - panašus į žmogų, žmogaus pavidalo

antropotomija - žmogaus augumtyra

aorta - kamientakė

aparatas - įrenginys, prietaisas, įtaisas

aparatūra - įranga

apaštalas - pamokslininkas, krikščionybės skleidėjas

apaštalija - pamokslininkija

apaštalystė - pamokslininkystė

apatija - abejingumas

apatiškas - abejingas

apeliacija - skundas

apeliacinis - skundų (teismas)

apeliantas - besiskundžiantysis, skundėjas

apeliuoti - (ap)skųsti

apetitas - valgumas, ėdra, ėdrumas, ėska, skanulys, valga

aplodismentai - plojimai, katutės

apoapsis - tolynė

apogalaktis - tolynė (žr. aprašymą prie perihelio)

apogėjus - 1) tolynė (pvz. Žemės ir Mėnulio) 2) viršūnė, augštynė

apofonija (PS) - balsių kaita

apokrifas - klastotė

apoptozinis (kūnelis) - atsidalinęs (kūnelis), atsiskyręs (kūnelis)

apoptozė - išsidalinimas, išsiskaidymas

apoptozinė (ląstelė) - išsidalintinė (ląstelė)

apologetas - gynėjas

aposelenis - tolynė

apostazė - atskalūnybė, atskilimas

aprobuoti - įtvirtinti, užtvirtinti, priimti, patvirtinti, pritarti

apsidė - kuoras

arachnidizmas - apsinuodijimas voro nuodais

arachnitas - smegenų dangalodaga

arachnodaktilija - plonapirštystė

arachnoiditas (↗ arachnitas)

arachnoidinis - smegenų dangalo

arachnofobas - vorabijis

arachnofobija - vorų baimė, vorabaimė

arachnologas - vorininkas

arbata - žolainė, žolienė, žolynė [7]

arbatinė - žolaininė

arbatinukas - virdulys

arboristas - mẽdininkas

arboristika - medininkystė

archaiškas - 1) senovinis 2) pasenęs

archaizmas - senybė

archeologas - atkasininkas

archeologija - atkasenyba

archeologinis radinys - atkasinys

archėjus - apsigyvinimas

archipelagas - salynas

architektas - pastatininkas

architektonika - sustatysena

architektūra - 1) pastatyba 2) apjungsena [8], veiksena [8]

archyvas - podėlis, laikykla

archyvistas - podėlininkas

arealas - plotmė, sritynas

arenda - nuoma

argumentas - pagrįstis

argumentuoti - pagrįsti, grįsti, įrodyti

aridus - sausas

aristokratas - didikas

aristokratija - diduomenė

aritmetika - skaitlystė

aritmija - išsiritminimas, neritmingumas

arka - skliaustas

arkada - skliaustynas

arkatūra - skliaustynė

arkbutanas - lankramstis, skersramstis

armatūra - įstapras, įtvaras

armija - kariuomenė

armuoti - sutvirtinti, sustiprinti

arogancija - pasipūtimas, puikybė, išpuikimas

arogantiškas - pasipūtęs, išpuikęs, akiplėšiškas, atgožus, įžūlus, atžarus

aromatas - kvapsnis, kvapnumas

aromaterapija - gydymas kvapais

aromatinis - kvapnusis, kvapninantis

aromatizatorius - kvapiklis

arsenalas - ginklinė, ginkludė

  amunicijos arsenalas - ginklynas

artezinis - 1) tarpsluoksninis, gręžtinis 2) požeminis

arterija - 1) ištakė (kraujagyslė), ištakigyslė 2) gysla (kelias)

artilerija - 1) pabūklai (šaunamieji ginklai) 2) šaudyba (mokslas apie pabūklus ir jų naudojimą)

artileristas - pabūklininkas

artralgijos - sąnarių skausmo

artritas - sąnario uždegimas, sąnaridaga

artroskopija - sąnaristeba

ascitas - pilvo vandenė

asfaltas - smolė [9]

asfaltbetonis - akmainsmolė

asignavimas - palėšos

asimetrija - nevienodapusiškumas, nedarna, neatotykis

asimiliacija - supanašėjimas, supalygėjimas, susitapatėjimas, sutapatinimas, suvienodėjimas

asimiliuoti - sutapatinti, supanašinti, supalygti

asimiliuotis - supanašėti, supalygėti, susitapatėti

asimptotė - nesiliestinė

asinchronija - nevienalaikiškumas, neritmingumas

asinchroninis - nevienalaikis, neritmingas

asinchroniškas - nevienalaikiškas, neritmiškas

asinchroniškumas - nevienalaikiškumas, beritmiškumas

asinchronizacija - nevienalaikystė, beritmystė

asinchronizavimas - išvienalaikinimas, išritminimas

asistentas - pagalbininkas, padėjėjas

asketas - atsiskyrėlis, atskyruolis, vienišius, vienuolis, vienužis

asociacija - 1) sąsija, sąsaja, ryšys 2) sąsietija (teisinis asmuo)

asociatyvus - susijęs, saistus

asortimentas - 1) rūšynas 2) įvairovė, pasirinkimas

aspektas - atžvilgis, požiūris

astenosfera - tamprogaubas

asteroidas - žvaigžduolis

astigmatizmas - 1) miglaregystė 2) keliakryptis vaizdo išsiliejimas

astma - dusulys

astrocitas - žvaigždgintrė

astrofizika - žvaigždžių agnotyra, žvaigždagnis

astrologas - žvaigždaskaitys

astrologė - žvaigždaskaitė

astrologija - žvaigždinė lemtis, žvaigždalėma

astronautas - žvaigždeivis

astronautika - žvaigždeivystė

astronomas - žvaigždėtyrius, žvaigždininkas

astronomija - žvaigždėtyra

   astronomijos observatorija - žvaigždžių stebykla

astronomika - žvaigždvardystė

astronominis - erdvijinis

ataka - puolimas, antpuolis, užpuolis

atavizmas - paveldėta iš senų senovės

ateizmas - bedievystė

ateistas - bedievis

aterosklerozė - ištakių sąstandis, ištakių sustandėjimas

aterosklerozinė - sustandėjančių ištakių

atfiltruoti - atrinkti (duomenis skaitliuotuve)

atkomentuoti - suveiklinti (skaitliuotuve)

atlasas - žemėlapynas

atmosfera - 1) apgaubas [10] 2) dvasia, aplinka, nuotaika

atrakcija - 1) pramoga 2) trauka

atrakcionas - pramogyklė

atraktorius - trauklys

atrezija - užakimas

atributas - priedmena

atrofija - sunykimas, sumenksena, sunyksena

sukelia raumenų atrofiją - sunyksta raumenys

atrofuotis - 1) vytėti, stirti 2) sumenkti, sunykti

audiologija - klausotyra

auditorija - 1) klausykla 2) klausytojai, žiūrovai

aukcionas - varžytinės

autentiškas - pirmapradis, pirmovinis

autizmas - užsidarastis

autistas - užsidaronis

autoatsakiklis - savaiminis atsakiklis

autobanas - milžinkelis

autobusas - važtis

autochtonas - čiabuvis, senbuvis

autodidaktas - savamokslis

autofagija - savinyka

autoimuninė (liga) - savisirgdinė (liga)

autokanibalizmas - savėdrystė

autoklavas - kaitrotuvas

autoklavuoti - kaitroti

automatinis - savaimingas, savišaudis (šautuvas)

automatiškai - savaime, nesąmoningai

automatizacija - savaimingystė

automatizuotas - susavaimintas

automatizuotos - savaimingos, savaeigės

automobilis - vážis [11]

automobilistas - vážininkas

automobilizmas - važystė

autonomija - savivalda

autonominis - savivaldus

autonomiškas - savivaldus

autoparkas - važynas

autopilotas - savieiga, savivaira

autopsija [12] - išskrodinimas

autoritarinis - vienvaldinis

autoritetas - paveikėjas (žmogus)

autorius - sukūrėjas, sumanytojas

autosalonas - važidė

autoservisas - važių taisykla

autostrada - didkelis

autosugestija - savitaiga

autošaltkalvis - važius

autotomija - atsidalijimas, atsiskyrimas

avarija - nuovykis

avaskulinis - dėl kraujo stygiaus, kraujotrūkuminis

 avaskulinė nekrozė - nykimas dėl kraujo stygiaus

aversas - priešakys

aviacija - 1) oreivystė (mokslas) 2) lėktuvynas

aviatorius - oreivis

avionika - oreivyba

azimutas - šiaurikampis

azotas - gesuonis

azūras - mėlis

ažiotažas - sambrūzdis, sujudimas, sukrutimas

[1] - Panašu, kad šis žodis yra mišrus: žodis rėdas yra lietuviškas, o priešdėlis „u“ yra slaviškas, kuris į lietuvių kalbą iš skirtingų slaviškų žodžių verstųsi į skirtingus priešdėlius pa, prie, už, nu ir pal. Šiuo atveju lietuviškesnis būtų žodis ne urėdas, o pvz. rėdytojas, parėdytojas, surėdytojas, rėdžius, rėdininkas ar pal.

Lietuvos kalbininkų žodis rėdyti  ir jo vediniai atmesti kaip ne lietuviški, nes jie yra baltgudžių ("baltarusų") kalboje. Keista būtų jei iš lietuvių kalbos kilusioje kalboje nebūtų panašių žodžių, tačiau baltgudžiams šaknies "рад" vediniai yra sietini su gimimu ir atitinka lietuvišką šaknį "gim". Lietuviai  sako atsirado, radosi, radosi vaikelis (gimė vaikelis) ir tai nėra suslavėjimas, bet atvirkščiai, čia yra lietuviški žodžiai iš kurių atsirado slaviškos šaknys "рад", "род". Pastarasis žodis "радзіць" (liet. rėdyti) baltgudžių kalboje neturi pagal savo prasmę sau artimų žodžių, tad labiau tikėtina, kad šis žodis yra atėjęs iš lietuvių kalbos į baltgudžių kalbą, o ne atvirkščiai.

 [2] - LKŽ yra siūlomas žodis „antrašas“, tačiau pastarasis labiau suprantamas kaip ant kažko esantis užrašas, pvz. ant siuntinio, ant voko, ant antkapio ar pal., o ne tiesiog "adresas".

Pavyzdžiai: sakinį "kokiu adresu siųsti" turėtume keisti į "į kurią vietumą siųsti", o sakinį "nurodykite savo adresą" reikėtų keisti į "nurodykite savo vietumos antrašą" arba "nurodykite savo vietrašą".

 

[3] - "Oro kelias" - atrodytų, kad visai tinkamas apibūdinimas, lyg ir susijęs su dalyko esme, tačiau tas kelias yra ne ore, tad naudoti žodį oras čia būtų apgaulinga, o taip pat tai gali būti ne tik kelias, bet tam pritaikyta aikštelė ar tiesiog lygi pieva, taip pat ši vieta gali būti Mėnulyje, o ten juk nėra oro. Tai gi betkuriuo atveju esmė yra tai, kad tai yra vieta iš kurios yra kylama. Iš tos vietos kyla lėktuvai, kyla oro balionai, kyla strėlmės ("raketos") ir kt.

[4] - Manau neverta atskirti „akcizo“ į du skirtingus pavadinimus, gal būt pakatų visais atvejais vadinti naudojava ir tiek.

[5] - LKŽ yra neteisingas žodis „girdomokslis“, kaip ir daugelis kitų, naujai sukurtų, įvairius mokslus apibūdinančių, žodžių su priesaga „mokslis“.

[6] - Lietuvių kalbos žodyne yra neteisingas vertimas „žmonėtyra“.

[7] - Žodis „arbata“ nusako tik žoleles (lot. herba - žolė), tačiau žinome, kad žolainė būna vaisinė ir žolinė, tačiau šiuo atveju, kaip ir A. Maceinos minėtu apie siuvimą, reikėtų rinktis, tai kas svarbiausia, ir galbūt nekurti atskiro pavadinimo vaisinei žolainei.

[8] - Skembiuose, skaitliuotuvuose ir kt. įrangoje.

[9] - Manau šis žodis būtų tinkamiausias, nes nebūtų maišomas su žodžiu smala ir būtų galima vartoti kuriant naujus sudurtinius žodžius pvz. vietoj žodžio „asfaltbetonis“ ar pal. Taip pat jis nenutoltų nuo esminės „asfalto“ sudėties dalies – smalos.

Manęs neįtikino pasakymas, kad žodis smala yra nevartotinas vien dėl to, kad jis yra vartojamas ir rusų kalboje. Su smala susijusių žodžių lietuvių kalboje (apie 150) yra daugiau nei susijusių su „asfaltu“ (apie 5), taip pat yra upės Smala, Smalinė, Smalva ir gyvenvietės su pavadinimais Smalinė, Smalininkai, Smalinyčia, Smalėnai ir t.t., o pvz. žodis derva, kuris yra pripažintas kaip vartotinas, turi tik apie 35 susijusius žodžius. Jei esu neteisus dėl šio žodžio vartojimo, tai mane pataisys tikrieji kalbininkai.
[10] - Pvz. Saulė neturi oro, todėl negalima jos „atmosferos“ vadinti orija (taip siūloma LKŽ), tad bendresniu atveju labiau tiktų apgaubas.

[11] - Akivaizdu, kad toks pavadinimas yra netinkamas, nes nenukreiptas į užvadinto dalyko esmę, juk tiek važis yra savijudis (lot. automobilus), tiek lėktuvas yra savijudis, tiek traukinys yra savijudis, Mėnulis taip pat yra savijudis, net per lauką bėgantis kiškis yra savijudis, nes jis pats juda ir niekas jam į užpakalį neįspyrė, kad jis pradėtų judėti. Visi jie yra "auto-mobilus" (liet. pats-judantis), visi jie yra savaime judatys ir todėl atitinka pavadinimą "automobilis".

[12] - Šis svetimžodis sukurtas tarsi koks pasityčiojimas iš mirusiųjų, nes lot. auto – savaime, pats, gr. opsis – matymas, tai gautume atitinkamą naujadarą savematantis, savematis ar pal. Tarsi norėta pasakyti, kad po skrodimo mirusysis gali savo vidurius pamatyti. Tikrai nejuokinga, tačiau vos prireikus visi šį žodį vartoja net nesigilindami į tai ką sako.